Play pod lupą UOKiK. Chodzi o e-fakturę

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko spółce P4, operatorowi sieci Play, pod zarzutem karania konsumentów utratą rabatu za e-fakturę w sytuacji, gdy spóźnili się z płatnością za abonament lub inne usługi dodatkowe – poinformował UOKiK w środę.

Jak wskazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w środowym komunikacie, abonenci sieci Play, którzy zrezygnowali z papierowych faktur, mogą skorzystać z rabatu za e-fakturę i terminowe płatności w wysokości 5 zł miesięcznie. Urząd zauważył, że regulamin promocji przewiduje utratę tej zniżki, jeśli klient spóźni się z płatnością za abonament lub inne usługi dodatkowe; konsument uzyskuje rabat ponownie dopiero, gdy uiści zaległe płatności oraz terminowo opłaci aktualną e-fakturę, a niezależnie od tego spółka może naliczać konsumentom odsetki za opóźnienie.

"Utrata rabatu za nieopłacenie faktury w terminie ma charakter kary umownej. Tymczasem, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy mogą zastrzegać tego rodzaju sankcje jedynie w przypadku zobowiązań niepieniężnych. Dlatego wszcząłem postępowanie przeciwko P4"

przekazał prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W ocenie prezesa UOKiK taka praktyka może naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Jak podano w komunikacie, operator zastrzegł sobie możliwość podwójnego karania konsumentów za nieterminowe płatności poprzez utratę rabatu oraz odsetki za opóźnienie, co może się wiązać z przekroczeniem wysokości dozwolonych prawem odsetek. Wskazano, że spółka może odnosić przy tym dodatkową korzyść poprzez nieponoszenie kosztów związanych z wystawianiem i wysyłką papierowych faktur, chociaż abonent stracił zniżkę z tego tytułu.

Jeśli zarzut prezesa UOKiK się potwierdzi, firmie grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.

Źródło

Skomentuj artykuł: