Podpisano list intencyjny ws. budowy kolejnej elektrowni jądrowej w Polsce

Spółki ZE PAK, PGE i koreański koncern KHNP podpisały dzisiaj w Seulu list intencyjny ws. opracowania planu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię reaktorów APR 1400.

List podpisano w obecności wicepremiera Jacka Sasina i ministra handlu, przemysłu i energii Korei Płd. Lee Chang-Yanga.

Intencją stron listu jest ocena możliwości rozwoju współpracy w ramach lokalizacji Pątnowie, gdzie znajduje się obecnie ostatnia z elektrowni na węgiel brunatny, należąca do ZE PAK.

Potencjalna współpraca ma być inicjatywą równoległą do Programu Polskiej Energetyki Jądrowej i jego uzupełnieniem.

Strony listu intencyjnego zamierzają wspólnie opracować plan rozwoju elektrowni jądrowej, w szczególności wykonać wstępne analizy środowiskowe, opracować wstępny budżet dla etapów: przygotowań, budowy i eksploatacji, wraz z modelem finansowym projektu. Powstać ma też wariantowy harmonogram projektu. Wstępny plan rozwoju ma być gotowy w 2022 r.

Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii Korei Płd. zawarły także w Seulu porozumienie ws. współpracy i poparcia dla projektu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej w technologii koreańskiej.

Strony - ministerstwa - deklarują w porozumieniu, że dołożą starań, aby określić zakres współpracy i agendę projektu w Pątnowie, a następnie przygotują zaktualizowaną wersję porozumienia. Strony deklarują też zacieśnienie współpracy w zakresie wymiany niezbędnych informacji.

Porozumienie nie tworzy żadnych zobowiązań w świetle prawa międzynarodowego i nie nakłada żadnych obowiązków na strony - zaznaczono w tekście porozumienia.

Obszar w Pątnowie jest określony w "Polityce Energetycznej Polski do 2040 r." oraz w "Programie polskiej energetyki jądrowej" przyjętymi przez Radę Ministrów RP odpowiednio 2 lutego 2021 r. i 2 października 2020 r., jako jedna z czterech możliwych lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce.

List Intencyjny wygaśnie po trzech latach i może zostać przedłużony o kolejny rok za zgodą wszystkich stron.


ZE PAK wypowiedział jednocześnie umowę o współpracy z MS Innovation Impulse GMBH, która dotyczyła współpracy w obszarze energetyki jądrowej.

"Podjęcie decyzji o wypowiedzeniu umowy jest spowodowane zamiarem prowadzenia przez spółkę kolejnych analiz dotyczących możliwego, odmiennego i bardziej zróżnicowanego wykorzystania przez spółkę terenów, potencjału oraz infrastruktury leżącej na terenach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w Elektrowni Pątnów, a każda ze stron może wypowiedzieć umowę wobec nie spełnienia się jednego z warunków zawieszających do daty końcowej określonej w umowie" - napisano w komunikacie.

Źródło

Skomentuj artykuł: