Polscy naukowcy z prestiżową nagrodą

Dr hab. Justyna Olko z UW, prof. Piotr Faliszewski z AGH i dr Sebastian Glatt z UJ znaleźli się w gronie ponad 320 laureatów ERC Consolidator Grant, prestiżowych grantów przyznawanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych.

Consolidator Grant ERC jest przyznawany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) wybitnym badaczom w dowolnej dziedzinie naukowej z co najmniej siedmioletnim dorobkiem naukowym po doktoracie. W tegorocznym konkursie, którego wyniki ERC ogłosiła w środę, dofinansowanie o łącznej wartości 655 mln euro otrzyma 327 projektów.

Zespół pod kierunkiem dr hab. Justyny Olko z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach dofinansowania kwotą blisko 2 mln euro, będzie realizował projekt, którego celem jest m.in. lepsze zrozumienie przyczynowo-skutkowych mechanizmów oraz procesów stojących za powstawaniem, ciągłością, redukcją i utratą wielojęzyczności w kontekstach historycznych, geograficznych, społecznych, politycznych i kulturowych.

"Dlaczego ludzie dokonywali konkretnych wyborów językowych? W jaki sposób nabywali znajomość trzech, czterech, pięciu lub nawet większej liczby języków? Jakie procesy i konfiguracje czynników pozwalały na trwanie wielojęzyczności? I dlaczego była ona potrzebna lokalnym społecznościom? To tylko niektóre z kluczowych pytań, na które zamierzamy odpowiedzieć w ramach projektu MULTILING-HIST" – mówi dr hab. Justyna Olko, cytowana w komunikacie UW.

Planowanym efektem badań jest m.in. powstanie zaleceń i narzędzi do opracowywania polityk językowych, które będą w bardziej skuteczny sposób wspierać zachowanie różnorodności językowo-kulturowej. Będą one opracowane na podstawie wyników analizy rozległych danych i modeli stworzonych przez zespół badawczy. Badania będą realizowane w Europie Środkowo-Wschodniej, Meksyku, Republice Południowej Afryki oraz na jednej z wysp Archipelagu Vanuatu w Melanezji.

Kolejny nagrodzony w konkursie Polak - prof. Piotr Faliszewski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w ramach grantu w wysokości blisko 1,4 mln euro, będzie pracował nad obliczeniową teorią wyboru społecznego. Badania systemów wyborczych to dziedzina, którą prof. P. Faliszewski rozwija od ponad piętnastu lat. Zwycięski projekt zakłada stworzenie i opracowanie mechanizmów podejmowania decyzji w konkretnych dziedzinach: w instytucjach lokalnych, sporcie, kulturze czy wyszukiwaniach internetowych itp. - wyjaśnia w prasowym komunikacie AGH.

"W ramach projektu będziemy się starać powiązać teorię z zastosowaniami praktycznymi. W szczególności będziemy szukać efektywnych algorytmów, które pozwolą sprawiedliwie i w zrozumiały dla wyborców sposób podejmować decyzje, którzy kandydaci, zawodnicy czy projekty obywatelskie powinny zostać wybrane"

wyjaśnia prof. Faliszewski, cytowany w komunikacie AGH.

Dr Sebastian Glatt z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał Consolidator Grant ERC w wysokości niemal 2 mln euro. Jego badania przyczynią się do lepszego poznania molekularnych mechanizmów fundamentalnych procesów o wysokim znaczeniu klinicznym, które kształtują i kontrolują funkcjonowanie białek komórkowych we wszystkich organizmach żywych - wyjaśnia w komunikacie na stronie internetowej UJ.

"Projekt pozwala nam przyjrzeć się podstawowym funkcjom mechanizmów komórkowych, regulujących produkcję wszystkich białek zarówno w okresie zdrowia, jak i choroby. Wiemy, że zmiany w tych mechanizmach odgrywają kluczową rolę w rozwoju raka i ciężkich chorób neurodegeneracyjnych. W związku z tym w najbliższych latach zamierzamy zająć się badaniem tych zmian oraz ich związkiem z występowaniem wymienionych chorób. Naszym celem jest dostarczenie nowych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych do walki z obecnie nieuleczalnymi chorobami. By osiągnąć postawione przed nami cele, wykorzystamy nasze długoletnie doświadczenia w biologii strukturalnej, a także dostęp do światowej klasy kriomikroskopu Cryo-EM, który działa w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS" - mówi dr Sebastian Glatt, cytowany przez UJ.

Badania sfinansowane ze środków tegorocznego konkursu Consolidator Grant zostaną przeprowadzone w 23 krajach przez naukowców 40 narodowości. Najwięcej będzie prowadzonych w Niemczech i Wielkiej Brytanii (po 50 grantów) oraz Francji (34 granty). Po raz pierwszy grant będzie realizowany też na Ukrainie, jako kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.

ERC przyznaje środki na trzy główne rodzaje projektów trwających do 5 lat. Starting Grant (maksymalnie 1,5 mln euro) przeznaczony jest dla osób od 2 do 7 lat po doktoracie, Consolidator Grant (maksymalnie 2 mln euro) - skierowany jest do naukowców od 7 do 12 lat po doktoracie, a o Advanced Grants (maksymalnie 2,5 mln euro) walczyć mogą niezależni naukowcy o ugruntowanym dorobku, prowadzący własne badania.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N