Polski rynek kapitałowy - dobiega końca kolejny rok wdrażania Strategii

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) została przyjęta przez rząd 1 października 2019 r. Stanowi pierwszy szczegółowy i kompleksowy plan rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Realizacja Strategii przewidziana została na lata 2019-2023. Dobiega końca kolejny rok jej wdrażania. 

Według Katarzyny Szwarc, Pełnomocnika Ministra Finansów ds. SRRK, 2022 był to rok intensywnej pracy i współpracy wszystkich uczestników rynku. 

- Dziękuję wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego: Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych, firmom inwestycyjnym, funduszom oraz środowiskom maklerskim i bankowym. Wspólnym wysiłkiem udało się nam zrealizować prawie 60 proc. Strategii. Dwie trzecie określonych w niej celów zostało zrealizowanych lub znajduje się na zaawansowanym etapie realizacji. Przed nami ogromne wzywanie, wkraczamy w decydującą fazę. Chcielibyśmy zakończyć realizację Strategii do połowy 2023 roku. (…) Oczekujemy na konstruktywną krytykę wobec naszych propozycji i działań ze strony polskiego rynku kapitałowego i jego uczestników - powiedziała Katarzyna Szwarc, Pełnomocnik ds. SRRK w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych. 

- Przed nami kolejne godziny rozmów, które spędzimy w parlamencie i salach dyskusyjnych, w szczególności o ustawie, która realizuje postulaty Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego - ustawie w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego w Polsce oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Ustawa ta realizuje szereg postulatów SRRK, m.in. wprowadza fundusze ETF, kwestie dotyczące gold-platingu czy też obligacji transformacyjnych - dodała Katarzyna Szwarc. 

Kolejnym istotnym elementem prac w nadchodzącym czasie będzie tworzenie mapy zrównoważonych finansów w Polsce: 

- Wiemy, że trend związany z zielonymi finansami i finansowaniem transformacji klimatycznej jest nie tylko ogromnym wyzwaniem dla inwestorów prywatnych, ale też wielką szansą dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego - wiąże się z rozwojem nowych produktów i instrumentów finansowych, nowych usług i obszarów biznesowych. Jest to jeden z naszych priorytetów. Przed nami również trudna, ale ważna dyskusja o tym co dalej, o tym jaka powinna być Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego 2.0. Chciałabym wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego życzyć owocnych dyskusji w tym obszarze w nadchodzącym 2023 roku

podkreśliła Pełnomocnik ds. SRRK 

SRKK składa się z 90. zadań dotyczących, m.in. uproszczenia procedur administracyjnych dla uczestników rynku, zwiększenia jego płynności, a także wzrostu poziomu oszczędności prywatnych.

Wdrażanie SRRK i realizację zapisanych w niej celów zaplanowano do 2023 r. 

Źródło

Skomentuj artykuł: