Polskie Powroty. Naukowcy z wiodących światowych uniwersytetów wrócą do kraju

Do pracy naukowej w Polsce z zagranicy powróci 13 wyróżniających się naukowców, m.in. z uniwersytetów w Oxfordzie czy Princeton. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) poinformowała w poniedziałek o rozstrzygnięciu trzeciej edycji programu Polskie Powroty.

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program ma stworzyć powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. W jego ramach otrzymują wynagrodzenie, otrzymują też środki na stworzenie zespołu badawczego.

"Program Polskie Powroty daje naukowcom szansę na samodzielność naukową, na kilkuletnią pracę nad własnym projektem badawczym ze stworzonym przez siebie zespołem. Niewątpliwie zachętą są też warunki finansowe, jakie oferuje NAWA po powrocie do kraju. Wynagrodzenie powracających naukowców jest porównywalne z otrzymywanym w zagranicznych ośrodkach" 

mówi cytowana w komunikacie dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska.

Jak informuje NAWA, w trzeciej edycji programu Polskie Powroty złożono 60 poprawnych formalnie wniosków z 16 krajów. Najwięcej wniosków dotyczyło powrotu naukowców do Polski z Wielkiej Brytanii (18), Stanów Zjednoczonych Ameryki (15) i Niemiec (7). Pozostali naukowcy zgłaszali chęć powrotu z: Australii, Belgii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, Japonii, Nowej Zelandii, RPA, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Włoch.

Spośród wszystkich wniosków zespół ekspertów NAWA wyłoniła do finansowania 13 najlepszych projektów powracających naukowców z ośrodków naukowych w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i Japonii.

Agencja informuje, że będą oni na polskich uczelniach realizowali projekty z nauk przyrodniczych i ścisłych, nauk medycznych i o zdrowiu oraz nauk społecznych.

NAWA sfinansuje wynagrodzenie naukowców przez okres 3-4 lat, wynagrodzenie ich zespołów badawczych oraz dodatkowo koszty przeprowadzki i adaptacji miejsca pracy. Łączna kwota finansowania z NAWA to ponad 24,5 mln zł. Ponadto siedem projektów naukowych jest rekomendowanych do aplikowania i otrzymania grantu startowego z Narodowego Centrum Nauki (tzw. komponent badawczy) na łączną kwotę ponad 1,3 mln zł.

"Projekty realizowane w ramach programu Polskie Powroty, posiadające komponent badawczy, będą uwzględniane w ewaluacji jakości jednostek naukowych w zakresie oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych. Zmianę tę wprowadziła nowelizacja rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej" 

dodaje dr Grażyna Żebrowska.

Z informacji przekazanych przez NAWA wynika, że najwięcej naukowców w ramach trzeciej edycji Polskich Powrotów powróci na Uniwersytet Warszawski (5 osób). Pozostali badacze swoją pracę naukową kontynuować będą na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie, w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

NAWA przypomina, że dotychczas w ramach programu do Polski powróciło 40 naukowców. Pracują oni na polskich uczelniach i w instytutach naukowo-badawczych, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.

"Powracający naukowcy w pełni wykorzystują zdobytą za granicą wiedzę i doświadczenie. Beneficjantami programu są więc zarówno naukowcy, jak i uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, które ich przyjmują. Naukowcy mają dobre warunki na realizowanie własnych pomysłów badawczych, a polskie ośrodki naukowe wzmacniają swój potencjał naukowy, pozycję i rozpoznawalność na świecie"

podkreśla dr Żebrowska.
Źródło

Skomentuj artykuł: