Ponad 100 tys. gospodarstw domowych na południu Polski z dostępem do superszybkiego internetu

Tauron zakończył projekt budowy sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dostęp do superszybkiego internetu zyskało 104 tys. gospodarstw domowych i 428 jednostek oświatowych. Łącznie infrastruktura została doprowadzona do 876 miejscowości w 127 gminach. W skutek dogęszczania sieci dostęp do internetu światłowodowego może finalnie uzyskać nawet 500 tysięcy mieszkańców południowej Polski. 
 

- Dzięki programom rządowym i funduszom europejskim realizujemy misję cyfrowego rozwoju Polski. Wykluczenie cyfrowe to nie tylko problem z dostępem do edukacji czy rozrywki, ale także silny hamulec dla lokalnej gospodarki. Budowa infrastruktury światłowodowej uatrakcyjnia dla inwestorów objęte nią obszary oraz usprawnia szybki rozwój małego i średniego biznesu – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron. - Dzięki przeprowadzonym inwestycjom Tauron stał się znaczącym na polskim rynku Hurtowym Operatorem Telekomunikacyjnym – dodaje prezes.
 

Realizowany przez jego firmę projekt ma na celu likwidację tzw. białych plam, czyli objęcie zasięgiem szerokopasmowego internetu gospodarstw domowych oraz jednostek oświatowych, w których dostępna przepustowość nie przekraczała dotychczas 30 Mb/s.
 

- Polska obecnie jest placem budowy nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Stale pozyskujemy nowe środki na dalszą pomoc w rozwoju szybkiego Internetu na obszarach, tzw. białych plam. Bardzo dziękuję i cieszę się, że grupa Tauron wspomaga nas w walce z wykluczeniem cyfrowym i realizuje tak ważne inwestycje – powiedział Paweł Lewandowski, podsekretarz w KPRM.
 

W ramach projektu POPC Tauron objął zasięgiem sieci światłowodowej 428 jednostek oświatowych, a blisko 104 tysiące gospodarstw domowych zyskało możliwość podłączenia się do szerokopasmowego internetu. Łącznie wybudowanych zostało ponad 5,5 tysiąca km sieci światłowodowej w 876 miejscowościach na terenie 127 gmin i trzech województw –  dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego.
Projekt realizowany był w siedmiu obszarach konkursowych: Krakowskim C i Tarnowskim B, Katowickim i Tyskim, Rybnickim, Sosnowieckim, Oświęcimskim, Wałbrzyskim A oraz Wałbrzyskim B.
 

Liczba gospodarstw domowych objętych siecią światłowodową TAURONA w poszczególnych województwach:
•    małopolskie – 24 964 gospodarstw domowych
•    śląskie – 35 633 gospodarstw domowych
•    dolnośląskie – 43 393 gospodarstw domowych
 

Tauron, dzięki realizacji projektu, zapewnia operatorom telekomunikacyjnym otwarty i efektywny dostęp do sieci telekomunikacyjnej na jednakowych i niedyskryminujących warunkach. Obecnie firma zawarła 56 umów ramowych z Operatorami Korzystającymi, 22 z nich już aktywnie świadczy swoje usługi.
Obecnie Tauron rozpoczął kolejny etap dogęszczania sieci, czyli podłączania adresów nieujętych wcześniej w POPC, a będących w najbliższym sąsiedztwie sieci. Jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców i Operatorów Korzystających.

Źródło

Skomentuj artykuł: