Ponad 733 mln zł dla woj. mazowieckiego na dofinansowanie wkładu własnego z budżetu państwa

Województwo Mazowieckie otrzyma ponad 733 mln zł z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027.

Środki wspomogą mazowiecki samorząd w realizacji programu regionalnego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Możliwość skorzystania ze środków z UE uzależniona jest od dysponowania przez beneficjenta wymaganym wkładem własnym.
- Polski rząd wspiera samorządy na wielu płaszczyznach. Dostrzegając potrzebę wsparcia samorządów lokalnych, zapewniliśmy  środki z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, które mają ułatwić pozyskiwanie środków z programu regionalnego przez beneficjentów, którzy mogą mieć problem z wygenerowanie wkładu własnego w odpowiedniej wysokości. Na mocy aneksu do kontraktu programowego dla Mazowsza region otrzyma z budżetu państwa środki w wysokości 733 mln zł z budżetu państwa – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. 
Minister Puda podkreślił, że jest to znaczny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa, który wesprze realizację inwestycji w województwie mazowieckim.
- Będzie to dodatkowy impuls rozwojowy dla Mazowsza dla wzmocnienia przedsiębiorczości, rynku pracy, badań naukowych, dobrego klimatu i środowiska, dostępności transportowej oraz rozwoju zrównoważonego terytorialnie – wyjaśnił szef MFiPR. 
Województwo Mazowieckie otrzyma środki z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027 kwotę ponad 733 mln zł (733 227 090 zł), w tym:
- 251 053 831 zł – uzupełnienie do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 482 173 259 zł – uzupełnienie do środków z Europejskiego Fundusz Społecznego Plus.
Po uzupełnieniu środków programu regionalnego (9,8 mld zł; 9 814 865 084 zł) środkami z budżetu państwa (733 mln zł; 733 227 090 zł) Województwo Mazowieckie dysponuje łącznie alokacją o wartości ponad 10,5 mld zł (10 548 092 173 zł).
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, jako instytucja koordynująca wdrażanie programów regionalnych, podejmuje liczne działania mające na celu wsparcie samorządów, w szczególności – we współpracy z Ministrem Finansów – poprzez przyznanie środków z budżetu państwa, dzięki którym beneficjenci wszystkich funduszy mogą liczyć na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego, co znacząco wpłynie na efektywność wdrażania i realizowania projektów współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.
Przyznane środki zostaną ujęte w Kontrakcie Programowym dla Województwa Mazowieckiego w drodze aneksu, który zostanie przekazany Marszałkowi Województwa do podpisania.

Skomentuj artykuł: