Powstał słownik pojęć finansowych w Polskim Języku Migowym

Słownik zawiera 150 pojęć bankowych wraz z definicjami, przygotowanymi w formie cyfrowej, razem z multimedialną prezentacją. Dzięki niemu osoby niesłyszące mogą lepiej dysponować swoimi środkami finansowymi - twierdzą twórcy.

Słownik jest skierowany przede wszystkim do niesłyszących i niedosłyszących konsumentów, a w szczególności do osób, które mają problemy z komunikacją werbalną, rozumieniem tekstu pisanego czy posiadają słabą znajomość języka polskiego.

Dzięki korzystaniu z definicji przetłumaczonych na polski język migowy będą oni mogli podejmować świadome decyzje konsumenckie i lepiej dysponować swoimi środkami finansowymi.

twierdzą twórcy słownika.

Powstał on we współpracy Polskiego Związku Głuchych ze Związkiem Banków Polskich.

W sektorze bankowym obserwujemy znaczący postęp w realizacji dostosowania produktów i usług oraz sposobu obsługi klientów z niepełnosprawnościami. Oddziały czy infolinie bez barier, pętle indukcyjne, dostępna komunikacja to tylko przykłady tych udogodnień w ramach działań podejmowanych przez banki.

powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Słownik pojęć finansowych w Polskim Języku Migowym został wydany w formie cyfrowej. Dzięki temu jest łatwo dostępny. Osoba niesłysząca może do niego sięgnąć w każdym miejscu i czasie i na bieżąco rozwiązywać ewentualne problemy komunikacyjne, wyrażać swoje potrzeby czy oczekiwania wobec instytucji finansowej. Bankowi zaś łatwiej będzie na nie odpowiedzieć.

W środowisku osób niesłyszących widoczna jest duża obawa przed swobodnym korzystaniem z oferty banków. Najczęściej osoby, o których mowa, potrzebują wsparcia rodziny przy załatwianiu wszelkich formalności związanych z usługami bankowymi. Potrzeba realizacji projektu i stworzenie słownika ekonomicznego w języku migowym wynika zatem z dążenia do zredukowania barier i trudności w korzystaniu z usług bankowych.

powiedział Krzysztof Kotyniewicz, prezes Polskiego Związku Głuchych.

Każde ze 150 haseł słownika, poczynając od „analiza zdolności kredytowej” po „zlecenie stałe”, oprócz opisu tradycyjnego, ma multimedialną wersję z tłumaczem języka migowego, prezentującym na ekranie znaczenie terminów finansowych.

Powstanie słownika współfinansował Narodowy Bank Polski.
Co ciekawe, w ubiegłym roku Związek zrealizował projekt „Dostępny Bankomat”, również współfinansowany przez Narodowy Bank Polski. Uruchomiona w ramach przedsięwzięcia strona internetowa umożliwia wszystkim użytkownikom sieci dostęp do bazy bankomatów z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

Źródło

Skomentuj artykuł: