Rynek pracy jest dzisiaj rynkiem pracownika

W centrach usług biznesowych w 2020 r. stworzonych zostało 13,5 tys. miejsc pracy; udział sektora w PKB Polski jest szacowany na ok. 3,5 proc. a wartość eksportu usług na poziomie 22,9 mld dolarów - wynika z raportu Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).


 

Obecna podczas wtorkowej prezentacji raportu ABSL wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka podkreśliła, że resort wspiera rozwój sektora usług biznesowych wspierając rozwój gospodarki opartej na wiedzy, procesy transformacji cyfrowej, automatyzację, robotyzację oraz zacieśnianie współpracy z przemysłem. Podkreśliła także wagę prowadzonych w resorcie prac nad regulacjami dotyczącymi pracy zdalnej. "Rynek pracy jest dzisiaj rynkiem pracownika, i pracodawca, chcąc być atrakcyjnym dla tego pracownika musi nawiązać z nim pewnego rodzaju dialog. Chcielibyśmy, żeby tak wyglądała regulacja dotycząca pracy zdalnej. To jest ogromne wyzwanie, żeby zmienić nasze myślenie o pracowniku, a jednocześnie zabezpieczyć jego nieprzerwany rozwój (...), a jednocześnie zabezpieczyć pracodawcę przed wszystkimi możliwymi ryzykami" - mówiła.


 

Według raportu ABSL "Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2021", udział sektora w PKB Polski jest szacowany na poziomie 3,5 proc. Z raportu wynika, że ze względu na międzynarodowy charakter usług gros centrów świadczy usługi na rzecz klientów z całego świata i tym samym sektor pozostaje ważnym eksporterem. Szacunkowa wartość eksportu usług biznesowych w 2020 r. wyniosła prawie 22,9 mld dol., co oznacza wzrost o 10.2 proc. Udział sektora w eksporcie ogółem z uwzględnieniem dóbr kształtuje się na poziomie 6,9 proc. Jak podano, w 2020 r., w czasie pandemii w centrach usług biznesowych stworzonych zostało łącznie 13,5 tys. nowych miejsc pracy. Działalność rozpoczęły 74 nowe centra usług, które stworzyły 4,8 tys. nowych miejsc pracy. Najwięcej nowych miejsc pracy przybyło w Trójmieście (14,1 tys.), Warszawie i Poznaniu. W sumie na koniec I kwartału 2021 r. zatrudnienie w całej branży osiągnęło poziom 355 300 osób pracujących w 1602 centrach obsługi procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC/GBS), IT oraz centrach badawczo-rozwojowych (R&D). Udział sektora w zatrudnieniu ogółem w sektorze przedsiębiorstw wzrósł do 5,6 proc. Wśród głównych ośrodków usług biznesowych w latach 2016-2021 największy procentowy wzrost zatrudnienia odnotowano w Trójmieście (o 88,4 proc., czyli o 14,1 tys. osób), przy czym znaczny wzrost odnotowano również w Warszawie (85,6 proc.) i Poznaniu (72,0 proc.).

Źródło

Skomentuj artykuł:

N