Składka zdrowotna dla ryczałtowców to 9% podstawy opodatkowania

Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od stosowanej przez podatnika formy opodatkowania. Wpływ na jej kwotę ma również minimalne wynagrodzenie oraz przeciętna płaca z IV kwartału roku poprzedniego.

Jak napisał Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w inFakt, składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem jest liczona w trzech progach, a jej podstawę stanowi przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał roku poprzedzającego rozliczenie. Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców wynosi 9% podstawy opodatkowania. Progi są wyznaczane w zależności od rocznego przychodu:

  1.     do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia,
  2.     od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia,
  3.     powyżej 300 tys. zł. – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Według danych opublikowanych przez GUS średnie wynagrodzenie za IV kwartał 2022 r. w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6965,94 zł. To wzrost o niemal 744,90 zł w porównaniu z 6221,04 zł w 2021 r. W konsekwencji wysokość składki zdrowotnej w 2023 roku wzrośnie o 40,22 zł, 67,04 zł lub 120,67 zł miesięcznie.  

Jak zaznacza ekspert, wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się na skali podatkowej stanowi 9% dochodu. Dla podatku liniowego jest to 4,9%, ale wysokość składki nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Jego wysokość na pierwszy dzień roku składkowego, tj. 1 lutego 2023 r., wyniesie 3 490 zł. W konsekwencji minimalna składka zdrowotna na rok składkowy 2023 będzie wynosić 314,10 zł. Rok składkowy dla skali podatkowej i podatku liniowego jest liczony od 1 lutego do 31 stycznia. Minimalna składka zdrowotna za styczeń 2023 wynosi więc 270,90 zł.

Od 1 lutego 2023 r. wysokość składki zdrowotnej wzrośnie minimum o 43,20 zł miesięcznie. Dodatkowo, dla podatników rozliczających się metodą podatku liniowego, wzrośnie kwota do odliczenia/zaliczenia w koszty uzyskania przychodu zapłaconej składki zdrowotnej w 2023 r. z 8 700 zł do 10 200 zł.

Składka zdrowotna jest opłacana nie tylko przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Zryczałtowaną składkę, czyli niezmienną przez cały rok, płacą również:

  •     właściciele jednoosobowych spółek z o.o. – 626,93 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9%);
  •     współwłaściciele spółek komandytowych (komplementariusz / komandytariusz) 626,93 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9%);
  •     twórcy i artyści (o ile nie jest to ich przedmiotem działalności) – 626,93 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9%);
  •     podatnicy rozliczający się na Karcie podatkowej - 314,10 zł (minimalne wynagrodzenie x 9%);
  •     osoby współpracujące – 470,20 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia x 9%).
Źródło

Skomentuj artykuł: