Spółdzielnie mieszkaniowe czekają zmiany

Rząd zajmie się zmianami w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach. Da więcej praw dla lokatorów i zmobilizuje spółdzielnie do budowy nowych tanich mieszkań.

Celem przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii (MRPiT) projektu ustawy jest usprawnienie  działania spółdzielni. Wśród proponowanych zmian znajduje się powierzenie podjęcia decyzji o wyborze zarządu spółdzielni walnemu zgromadzeniu, a także przywrócenie zebrania przedstawicieli w spółdzielniach mieszkaniowych. Ważną zmianą jest wprowadzenie kadencyjności zarządu. Nowe rozwiązania mają stworzyć dogodne warunki dla spółdzielni do rozpoczynania inwestycji mieszkaniowych – budowy przystępnych cenowo mieszkań spółdzielczych lokatorskich.


W Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych zmiany dotyczą przede wszystkim procedur pracy  władz spółdzielni. Rząd zaproponuje: powierzenie decyzji o wyborze zarządu spółdzielni walnemu zgromadzeniu,, wprowadzenie kadencyjność zarządu. Projekt przewiduje, że członkowie zarządu w spółdzielniach mieszkaniowych będą sprawować swoją funkcję nie dłużej niż przez 5 letnią kadencję; liczba kadencji nie będzie ograniczona.

Nowe przepisy mają przywrócić zebrania przedstawicieli w spółdzielniach mieszkaniowych, a do członków spółdzielni należało będzie podjęcie decyzji, w jakiej formule organizowane będą obrady najwyższego organu spółdzielni.

Usprawnieni funkcjonowanie walnego zgromadzenia ma służyć zmiana przepisów dotyczących liczenia głosów podczas jego obrad (będą liczone głosy wyłącznie członków biorących udział w głosowaniu).

W zakresie ustawy o własności lokali zmiany dotyczą wprowadzenia obowiązku informacyjnego poprzez wskazanie w ogólnodostępnym miejscu, kto jest upoważniony do kontaktu w imieniu wspólnoty.

Ważna będzie zmiana przepisów wobec dłużników wspólnoty mieszkaniowej. Otóż, wspólnota będzie mogła wskazać terminu, po upływie którego zaległości w opłatach za lokal mogą być podstawą do żądania w trybie procesu sprzedaży lokalu w celu zaspokojenia należności wspólnoty.

Poza tym rząd chce by wspólnoty miały  prawo do posiadania własnego majątku, odrębnego od majątków jej członków.

Źródło

Skomentuj artykuł: