Szansa dla polskich przedsiębiorców na realizację zaawansowanych projektów B+R

Projekty IPCEI (Important Projects of Common European Interest) to ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, dla których Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy. 

Mechanizm ten wspiera realizację polityki gospodarczej oraz polityki konkurencji Unii Europejskiej w celu wzmocnienia potencjału europejskiego przemysłu na tle globalnej konkurencji. 

Realizacja projektów IPCEI pozwala polskim przedsiębiorcom gromadzić specjalistyczną wiedzę oraz wpisać się w łańcuchy wartości w zakresie przełomowych technologii. Sprzyjają one internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw przez możliwość nawiązania bliskiej współpracy z przedsiębiorcami z innych krajów UE działających w obszarze zaawansowanych technologii. Docelowo, projekty mają pobudzić również eksport produktów wysokich technologii. 

Dzięki akcentowaniu przez Komisję Europejską konieczności zaistnienia efektu rozlania się wiedzy (tzw. spillover effects), projekty IPCEI pomagają udrażniać kanały współpracy pomiędzy dużymi przedsiębiorcami i MŚP oraz środowiskiem naukowym, co jest niezwykle ważne w dalszym zbliżaniu się sektorów biznesu z naukowym – mówi dr Jacek Orzeł, p.o. dyr. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie IPCEI rozpocznie się 15 marca i potrwa do 14 kwietnia br. Wnioskodawcy mogą starać się o łączny budżet 593 mln zł, przeznaczony na realizację projektów wpisujących się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację oraz w zakres tematyczny „IPCEI EuBatIn - European Battery Innovation”. Każdy z projektów musi obejmować dwa etapy: działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle. Projekty mogą obejmować rozbudowę instalacji pilotażowych lub opracowanie całkowicie nowej aparatury i urządzeń w ramach etapu następującego po etapie linii pilotażowej (w tym fazę testów), ale nie mogą obejmować produkcji masowej, ani działalności komercyjnej. Zgodnie z założeniami mechanizmu IPCEI, projekty powinny charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko oraz przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności europejskiego przemysłu.
 
O dofinansowanie mogą starać się podmioty, dla których KE wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy. Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie potrwa do 60  dni. Realizacja wybranych w konkursie projektów musi zakończyć się do końca 2029 r.

Podobnie jak w przypadku konkursu IPCEI, nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie IPCEI wodorowy rozpocznie się 15 marca i potrwa do 14 kwietnia br. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące m.in. produkcji wodoru, ogniw paliwowych, magazynowania, transportu i dystrybucji wodoru oraz zastosowania dla użytkowników końcowych, w szczególności w sektorze mobilności. 

Konkurs IPCEI jest instrumentem realizującym Priorytet II – Środowisko sprzyjające innowacjom, a Konkurs IPCEI wodorowy instrumentem realizującym Priorytet III – Zazielenianie przedsiębiorstw Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). 

Źródło

Skomentuj artykuł: