Szereg ułatwień przy kredytach na innowacje technologiczne

fot. PhotoMIX-Company / pixabay.com / Pixabay License

Zniesienie limitu dofinansowania do 6 mln zł, rezygnacja z wymogu wkładu własnego oraz wymogu innowacyjności w skali krajowej to ułatwienia przy przyznawaniu kredytu na innowacje technologiczne z funduszy UE, wprowadzone w związku z pandemią - podało MFiPR .

18 maja Bank Gospodarstwa Krajowego opublikuje dokumentację konkursową, a nabór wniosków - na korzystniejszych zasadach - wystartuje 1 czerwca. Trwający nabór wniosków na dotychczasowych zasadach zakończy się 31 maja (pierwotnie miał trwać do 24 czerwca).

Wsparcie jest finansowane z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Jak precyzuje komunikat resortu, przedsiębiorca może wnioskować o dotację (tzw. premię technologiczną) wyższą niż dotychczasowy limit 6 mln zł. Zniesiono także wymóg innowacyjności inwestycji w skali kraju: wystarczy, jeśli przedsiębiorca wykaże, że oferowane przez niego produkty lub usługi będą innowacją w prowadzonej przez niego firmie, np. wprowadzi do swojej oferty niewytwarzane dotąd towary, bądź nowy rodzaj świadczonych usług. Innowacje o wyższej skali będą dodatkowo punktowane.

- Zniesienie wymogu innowacyjności w skali kraju to ogromne ułatwienie w dostępie do premii technologicznej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Są one bez wątpienia najbardziej zagrożone skutkami gospodarczymi pandemii i to właśnie z myślą o nich wspólnie z BGK zaprojektowaliśmy zmiany, które ułatwią dostęp do bezzwrotnego finansowania działalności przedsiębiorstwa z unijnego programu Inteligentny Rozwój

wskazała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

Resort poinformował, że nowe zasady obejmą także rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych, czyli kosztów, które można sfinansować premią technologiczną. Oprócz zakupu i montażu środków trwałych będzie można doliczyć także koszty ich transportu. Dopuszczone będą koszty ekspertyz czy projektów technicznych zleconych zewnętrznym doradcom, które są niezbędne do realizacji inwestycji. Przedsiębiorca będzie mógł sfinansować również koszty m.in. z uzyskania, walidacji i obrony patentów związanych z inwestycją technologiczną.

Wprowadzono także możliwość pokrycia z premii technologicznej wydatków budowlanych także na przebudowę i adaptację budynków. W poprzednich naborach nie było to możliwe.

Aby złożyć wniosek o przyznanie premii technologicznej w BGK, przedsiębiorca musi skorzystać z kredytu technologicznego w jednym z kilkunastu banków współpracujących z BGK. Jest możliwość sfinansowania kredytem 100 proc. kosztów kwalifikowalnych. W poprzednich naborach firma musiała pokryć wkładem własnym co najmniej 25 proc. kosztów kwalifikowalnych projektowanej inwestycji.

Uruchomiony 1 czerwca nabór wniosków będzie siódmym konkursem dla przedsiębiorców. Według BGK do tej pory we wszystkich konkursach do banku wpłynęło 1941 wniosków od mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na łączną kwotę ponad 6 mld zł.

Jak poinformował Tomasz Burczyński z BGK, do tej pory wystawiono 775 promes premii technologicznej na 2,7 mld zł.

- Pieniądze z premii technologicznej finansują spłatę części kredytu technologicznego przedsiębiorcy w banku komercyjnym współpracującym z BGK, przy czym premia trafia bezpośrednio do banku kredytującego – wskazał.

Źródło