Powstała Karta Odpowiedzialności Ekologicznej polskiego biznesu. Znamy szczegóły dokumentu

Jak dowiedział się serwis FilaryBiznesu.pl, karta jest projektem Pracodawców RP, jej sygnatariuszami-inicjatorami są 33 polskie firmy i organizacje. Dokument jest dobrowolną, otwartą inicjatywą zawierającą deklaracje konkretnych działań na rzecz neutralności klimatycznej, edukacji ekologicznej oraz wspierania gospodarki obiegu zamkniętego.

To mapa drogowa dla polskich przedsiębiorców i pracodawców, którzy są świadomi, jak fundamentalne znaczenie dla naszej przyszłości ma neutralność klimatyczna.

- mówi prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Karta ma otwartą formułę - każdy podmiot gospodarczy może ją podpisać w dowolnym momencie.

To dobrowolna deklaracja, którą każdy sygnatariusz zobowiązuje się spełnić w swoim zakresie. Chcemy pomóc polskiej gospodarce osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku. Proekologiczne działania będą opłacalne w długotrwałej perspektywie, bo choć dla wielu firm czy branż neutralność klimatyczna oznacza utrudnienia lub ograniczenie działalności, to nawet i one muszą przeprowadzać zmiany, jeśli nie chcą zostać wypchnięte z rynku przez wybory konsumentów.

- wyjaśnia dr Leszek Juchniewicz, główny ekonomista Pracodawców RP.

„Karta Odpowiedzialności Ekologicznej Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce” jest również polskim wkładem w inicjatywę Marrakech Business Action for Climate (MBA4C), w której prezydencję sprawują obecnie Pracodawcy RP. Jest to porozumienie 47 stowarzyszeń pracodawców i organizacji biznesowych z całego świata, wspierających swoje państwa w implementacji Porozumienia Paryskiego z 2015 roku.

„Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach prowadzenie biznesu jest wystarczająco trudne. Że dołożenie kolejnych reguł może budzić niechęć i obawy. Tak, może. Ale tylko jeśli będziemy patrzeć w perspektywie najbliższego roku obrachunkowego. Nasze życie sięga o wiele dalej – dopiero ta życiowa perspektywa jest właściwa” – uważa Andrzej Malinowski. Jego zdaniem, polski biznes zdaje sobie sprawę, że nie można już zwlekać z działaniami na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Muszą one nastąpić tak w funkcjonowaniu wewnętrznym firm, jak i w procesach technologicznych oraz relacjach z klientami i dostawcami. Z tego powodu, oprócz dążenia do neutralności klimatycznej jako elementu misji przedsiębiorstw, Karta wprowadza zasadę „integralności proekologicznej”, której należy przestrzegać zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. „Nie możemy przestrzegać zasad proekologicznych jedynie w godzinach pracy. Nie możemy produkować ekologicznie funkcjonujących produktów z pomocą nieprzyjaznych środowisku technologii. Integralność proekologiczna oznacza neutralne dla środowiska produkty wytwarzane w neutralny dla środowiska sposób”.

- czytamy we fragmencie „Karty Odpowiedzialności Ekologicznej Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce”.

Ważnym elementem deklaracji polskich przedsiębiorców i pracodawców jest też wsparcie edukacji oraz promocja zrównoważonej konsumpcji.

„Proekologiczne zmiany technologiczne pociągną za sobą m.in. zmiany na rynku pracy, w niektórych branżach gospodarki będą to z pewnością zmiany trudne. Wszystkie te zmiany muszą być poprzedzane odpowiednimi działaniami edukacyjnymi, adresowanymi do pracowników oraz społeczeństwa”.

- podkreślają sygnatariusze.

Jak się okazuje wielu sygnatariuszy Karty już realizuje działania wpisujące się w jej założenia.


Sygnatariuszami-założycielami Karty są 33 polskie firmy i organizacje, które zadeklarowały realizację jej założeń jako pierwsze. Są to: Bank Ochrony Środowiska, Born Electric, Centrum Medyczne ENEL-MED, Deloitte Poland, Doradztwo - Wojciech Kułagowski, Elimen Group, EMITEL, Grupa Żywiec, ING Bank Śląski, Innogy Polska, Instytut Energetyki Odnawialnej, Instytut Staszica, Kantar Polska, KARMAR, Konfederacja Lewiatan, Lasy Państwowe, LinkCity, Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej, Orange Polska, ORPEA Polska, Panek, Philip Morris Polska, PKN Orlen, PKO Bank Polski, Pracodawcy Przemysłu Lekkiego, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Servier Polska, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie.

Źródło

Skomentuj artykuł: