Wzrost aktywności zawodowej w Polsce. Nowe statystyki

Polska jest ponad średnią UE pod względem aktywności zawodowej osób w wieku 25-54 lata. W ostatniej dekadzie w naszym kraju odnotowano znaczący wzrost aktywności zawodowej osób w różnych grupach wiekowych. 

W głównej grupie wiekowej 25-54 lata poziom aktywności w 2013 r. wynosił 84,6 proc, a w 2023 r. wzrósł do 88,6 proc. Poprawa była na tyle duża, że od 2020 r. wskaźniki aktywności zawodowej w Polsce zaczęły przewyższać średnią dla UE, która w 2023 r. wyniosła 87,0 proc. W 2023 r. liderami pod względem wskaźników aktywności zawodowej w tej grupie wiekowej były Szwecja (92,2 proc.) oraz Słowenia (92,1 proc.) – napisał Szymon Ogórek w Tygodniku Gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego nr 20/2024.

Jak zaznacza ekspert, aktywność zawodowa wśród młodych Polaków rośnie, ale wciąż pozostaje poniżej średniej UE. W grupie wiekowej 20-24 lata poziom aktywności wzrósł z 55,7 proc. w 2013 r. do 58,5 proc. w 2023 r. Tymczasem średnia dla UE w 2023 r. wyniosła 62,2 proc. W tej grupie wiekowej różnica w aktywności zawodowej między Polską a średnią UE jest największa. Jednym z powodów jest niski odsetek młodych Polaków łączących pracę ze studiami: w 2022 r. było to tylko 14 proc., co było jednym z najniższych wskaźników w UE (średnia UE – 22 proc.). Ponadto, młodzi Polacy rzadziej niż ich rówieśnicy z UE są skłonni zmienić miejsce zamieszkania ze względu na pracę (40 proc. w Polsce, 56 proc. w UE). W 2023 r. liderami pod względem wskaźników aktywności zawodowej w grupie wiekowej 20-24 lata były Holandia (86,8 proc.) oraz Dania (76,7 proc.).

Ekspert zwraca uwagę na fakt, iż w ostatniej dekadzie Polska odnotowała znaczący wzrost aktywności zawodowej wśród osób w wieku przedemerytalnym (mężczyźni w wieku 55-64 lata oraz kobiety w wieku 55-59 lat). Dzięki temu średnia w Polsce prawie zrównała się ze średnią unijną. W 2013 r. poziom aktywności zawodowej mężczyzn w tej grupie wynosił 55,9 proc., a w 2023 r. wzrósł do 71,7 proc. Mimo to wskaźnik ten pozostaje poniżej średniej dla UE, która w 2023 r. wynosiła 73,4 proc. W przypadku kobiet poziom aktywności wzrósł z 50,7 proc. w 2013 r. do 73,5 proc. w 2023 r., jednak również pozostaje nieco poniżej średniej UE, wynoszącej 74,2 proc. w 2023 r. Liderami w kategorii mężczyzn w 2023 r. były Szwecja (85,5 proc.) i Holandia (83,4 proc.), natomiast w kategorii kobiet – Estonia (92,1 proc.) i Czechy (90,2 proc.).

Elastyczne formy zatrudnienia, jak praca zdalna czy ruchome godziny pracy, mogą pomagać w ograniczaniu szybkiego przechodzenia na emeryturę. Jak jednak wynika z Globalnego Badania Pracowników AARP z 2022 r., starsi pracownicy mają ograniczone możliwości korzystania z takiej elastyczności w porównaniu z młodszymi pracownikami. Jednak polscy przedsiębiorcy deklarują, że w 2024 r. prawie wszystkie grupy firm zamierzają rozszerzyć stosowanie elastycznych rozwiązań, co może przyczynić się do lepszego dostosowania form i czasu pracy do potrzeb pracowników, w tym osób starszych – dodaje na zakończenie Szymon Ogórek.

 

Źródło

Skomentuj artykuł: