Wakacje kredytowe: uwaga na spóźnienia

Klienci baków chcący skorzystać z wakacji kredytowych powinni zwrócić uwagę nie tylko, kiedy, ale też, o której godzinie składają wniosek, szczególnie w bakach spółdzielczych. To może zdecydować o terminie zawieszenia raty - wynika z analizy przeprowadzonej przez PAP.

Klienci banków mogą od piątku składać wnioski o wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego przez maksymalnie osiem miesięcy w tym i przyszłym roku. Spłatę kredytu można zawiesić na dwa miesiące w trzecim i na dwa miesiące w czwartym kwartale 2022 r., oraz po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 r. Dotyczy to osób, które zaciągnęły kredyt w złotych na własny cel mieszkaniowy.

Klienci powinni zwrócić też uwagę, na to, z jaką datą składają wniosek o zawieszenie kredytu hipotecznego w złotych, a nawet, o której godzinie trafi on do banku - wynika z analizy stron internetowych banków, jaką przeprowadziła w niedzielę PAP.

Ministerstwo Finansów w zamieszczonym na swojej stronie podręczniku po wakacjach kredytowych zawarło wpis następującej treści: "zachęcamy do składania wniosków nie później niż w dniu spłaty raty kapitałowo-odsetkowej (również w weekend przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej)".

W przewodniku dodano, że "bank potwierdzi przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Wskaże przy tym okres, na który zawieszona została spłata kredytu a także wysokość opłat, które trzeba uregulować z tytułu ubezpieczenia kredytu. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia".

"Wakacje kredytowe zaczną się z chwilą doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy"

informuje Bank PKO BP.


Bank Millenium wskazał z kolei, że "Jeśli chcesz zawiesić spłatę, która przypada w dniu, w którym składasz wniosek, pamiętaj, aby złożyć go do godziny 19:00".

Bank Credit Agricole natomiast w niedzielę podaje, że "wniosek o zawieszenie płatności raty musi zostać złożony przed datą płatności tej raty. Bank może zawiesić tylko tę ratę, której termin spłaty nie minął" - zaznaczono.

Bank Pekao stwierdza, że "jeśli złożysz wniosek przed dniem lub w dniu, w którym przypada płatność raty, może się zdarzyć, że Twoja rata zostanie pobrana. Potrzebujemy czasu na rozpatrzenie wniosku. W ciągu kilku dni zwrócimy Tobie pobraną ratę" - poinformowano na stronie internetowej banku.

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie natomiast informuje sowich klientów, że "Spłata rat kredytu zostaje zawieszona od dnia doręczenia niniejszego wniosku do Banku, na okres wskazany we wniosku. W przypadku wniosków złożonych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poza godzinami pracy Banku w soboty lub w dni wolne od pracy, do zawieszenia dochodzi z następnym dniem roboczym” - podano na stronach internetowych banku.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie wyjaśnia na swojej stronie, że "wnioski założone drogą elektroniczną w dni ustawowo wolne od pracy (tj. weekendy, święta) lub po godzinie 17:00 w dni robocze są rejestrowane z datą wpływu w następnym dniu roboczym".

NeoBank (Wielkopolski Bank Spółdzielczy) zaznacza, że np. „jeśli płatność raty kredytu przypada na 10 sierpnia, to wniosek o zawieszenie spłaty tej raty można złożyć najpóźniej do 9 sierpnia do godziny 15.00".

Bank Spółdzielczy w Rutce - Turku z centralą w Suwałkach zwraca uwagę, że z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać wyłącznie dla jednej umowy kredytu hipotecznego pod warunkiem, że: "wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego wpłynie do Banku nie później niż do godziny 13:00 w dniu płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca. Wnioski, które wpłyną do Banku po godzinie 13:00 będą realizowane w kolejnym dniu roboczym" - można przeczytać na stronach banku.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 26 lipca br. w komunikacie zaznaczył, że "bardzo ważne jest, aby banki były gotowe na przyjmowanie wniosków już w dniu wejścia w życie ustawy.(...) Banki mają obowiązek zapewnić możliwość składania wniosków również za pośrednictwem bankowości elektronicznej - dlatego będziemy zwracać baczną uwagę, czy te systemy będą działały przez weekend bez przerw „technicznych”. Podkreślamy, że zgodnie z przepisami ustawy bank musi dokonać zawieszenia spłaty raty kredytu z dniem doręczenia wniosku" - poinformował UOKiK. 

Źródło

Skomentuj artykuł: