Ważne dla firm: Więcej czasu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

1 czerwca 2023 r. jest zgodnie z przepisami ostatnim dniem na złożenie przez przedsiębiorców wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w związku z licznymi prośbami od przedsiębiorców, do 5 czerwca przedłużył termin. Warto to zrobić, bo zwroty są duże - kwota, o którą do tej pory wnioskowali przedsiębiorcy, to w sumie ponad 1,2 mld zł.

Po zmianach do 5 czerwca prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.  Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).  - W związku z licznymi prośbami od przedsiębiorców ZUS zwrócił się do ministerstwa zdrowia o szczegółową interpretację niektórych przepisów. Resort dał zielone światło na wydłużenie terminu. Dzięki temu prowadzący działalność mają jeszcze kilka dni na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty – wyjaśnia profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 3 sierpnia.
- W 2023 r. przedsiębiorca po raz pierwszy masz obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Rozliczenie roczne przekazujesz w dokumencie za kwiecień 2023 roku - informuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. - Złożenie wniosku o zwrot nadpłaty jest uprawnieniem płatników składek, a nie obowiązkiem - dodaje. Warto jednak korzystać z możliwości, które daje ZUS - przekonuje Gazeta Polska Codziennie. Roczna składka zdrowotna może się bowiem okazać niższa od sumy składek, którą przedsiębiorca zapłacił przez cały rok. Jeśli z rozliczenia wychodzi nadpłata i płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, to ZUS utworzy wniosek o zwrot nadpłaty na profilu płatnika na PUE ZUS. Będzie trzeba go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 1 czerwca br. Nie warto więc zwlekać.
Jeśli przedsiębiorca nie mógł złożyć do 22 maja br. rocznego rozliczenia, a przysługuje mu zwrot, to do 1 czerwca br. powinien nie tylko zatwierdzić, ale i odesłać prze PUE ZUE przygotowany wniosek. - Wniosek o zwrot nadpłaty, która wynika z rocznego rozliczenia zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na PUE ZUS na drugi dzień po identyfikacji z kontem płatnika/ubezpieczonego dokumentu z rocznym rozliczeniem - wyjaśnia Żebrowski. Jeżeli płatnik składek nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty rocznej (RZS-R) w określonym terminie, tj. do 1 czerwca 2023 i nie posiada zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, ZUS ma dużo czasu na zwrot pieniędzy - rozliczy tę nadpłatę na koncie płatnika składek do końca 2023 r. Jest jeszcze jeden powód do szybkiego załatwienia sprawy. - Jeśli przedsiębiorca nie będzie ubiegać się o zwrot składki, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca 2023 r. - o ile Krajowa Administracja Skarbowa nie przekaże informacji o rozbieżnościach w dokumentach przekazanych do ZUS-u i urzędu skarbowego dotyczących formy opodatkowania i wysokości przychodów lub dochodów - podkreśla Żebrowski. Jeśli z rozliczenia wynika niedopłata, to płatnik powinien był uregulować ją wraz ze składką za kwiecień jednym przelewem na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) w terminie do 22 maja br. Opłacenie składek po terminie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek za zwłokę - jeśli przekraczają 34,90 zł.
ZUS przypomina też, że przed podpisaniem wniosku i wysłaniem koniecznie jest potwierdzenie numeru rachunek bankowego, na który ma być przekazany zwrot. - Jeżeli rachunek bankowy, na który powinien być dokonany zwrot nie jest zapisany na koncie w ZUS, aby go dodać należy złożyć dokument ZUS ZBA – Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek - wyjaśnia rzecznik. 

Rozliczać składki zdrowotnej nie muszą osoby rozliczające się z wykorzystaniem karty podatkowej, twórcy i artyści, wspólnicy spółki komandytowej, jednoosobowej spółki z o.o. i osoby współpracujące.
Po szczegółowe informacje na ten temat ZUS odsyła na stronę https://www.zus.pl, gdzie można znaleźć min. roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, pytania i odpowiedzi z webinarium na temat rocznego rozliczenia, nowe wzory dokumentów ZUS DRA dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą jednoosobowo oraz ZUS RCA dla firm opłacających składki za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców), kalkulator rocznej składki zdrowotnej.
ZUS systematycznie zwraca nadpłaty składki zdrowotnej. "Kwota zwrotów nadpłaty składki zdrowotnej, o którą wystąpili płatnicy, przekroczyła 1 mld 200 mln złotych." — informuje ZUS na Twitterze. Blisko 659 tys. płatników przekazało już zweryfikowany wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Do tej pory najwyższa kwota zwrotu, o którą wnioskowano wyniosła 4,41 miliona złotych. Wysokość najwyższej dopłaty z tytułu składki zdrowotnej to ponad milion złotych, który podatnik musi oddać państwu.
ZUS przeprowadził szeroka akcje informacyjną dla przedsiębiorców - w kilkudziesięciu placówkach ZUS w całym kraju eksperci Zakładu udzielali informacji osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, jak dokonać rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r.

ZUS przypomniał też, że od 1 stycznia 2022 r. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest zależnie od formy opodatkowania i rodzaju pozarolniczej działalności. Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność i która opłaca podatek w formie ryczałtu lub na zasadach ogólnych (podatkiem liniowym lub według skali podatkowej) ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Służy ono temu, aby ustalić składkę za dany rok na podstawie przychodów lub dochodów w nim osiągniętych.

Skomentuj artykuł: