Więcej kredytów dla mikroprzedsiębiorstw

W kwietniu 2023 r., w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom więcej kredytów i na wyższą kwotę - przekazało we wtorek Biuro Informacji Kredytowej.

"W kwietniu 2023 r., w porównaniu do kwietnia 2022 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+10,6 proc.), jak i wartościowym (+6,1 proc.). Banki przyznały mniej (-28,6 proc.) tylko kredytów inwestycyjnych, natomiast udzieliły więcej kredytów w rachunku bieżącym (+17,6 proc.) oraz o (+7,4 proc.) kredytów obrotowych" - poinformowało BIK we wtorkowym komunikacie.

Jak dodano, w ujęciu wartościowym ujemną dynamikę odnotowały tylko kredyty inwestycyjne (-27,8 proc.). Natomiast o 22,5 proc. wzrosła wartość udzielonych kredytów w rachunku bieżącym, a o 7,1 proc. - kredytów obrotowych.

BIK zaznaczył, że w okresie styczeń–kwiecień 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom więcej kredytów (+7,5 proc.) i na wyższą kwotę o (+3,3 proc.). Nadal spada liczba (-23,1 proc.) i wartość (-24,6 proc.) udzielanych kredytów inwestycyjnych. Wzrosty w aspekcie liczbowym i wartościowym dotyczą kredytów obrotowych odpowiednio (+7,7 proc.) i (+5,5 proc.) oraz kredytów w rachunku bieżącym (+4,6 proc.) i (+5,5 proc.).

Na 12,5 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w kwietniu br. 5,9 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,2 proc.) i 2,8 tys. handlowe (22,4 proc.) - wskazano. "Łącznie więc prawie 70 proc. udzielonych w kwietniu 2023 r. kredytów przypada na te dwa sektory" - zaznaczono. Zwrócono uwagę, że z łącznych 1,845 mld zł, banki udzieliły 615 mln zł (33,3 proc.) kredytów firmom z sektora usług oraz 518 mln zł (28,1 proc.) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. "Finansowanie tych dwóch sektorów to w kwietniu 2023 r. 61,4 proc. łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom" - podano.

Z kolei najwyższy wzrost rdr liczby udzielonych kredytów dotyczył w kwietniu br. finansowania usług (+15,1 proc.) oraz budownictwa (+9,7 proc.). Wskazano, że dodatnia dynamika wystąpiła też w ujęciu wartościowym - dotyczyła wszystkich sektorów, kredytów dla firm handlowych (+17,3 proc.) oraz budowlanych (+7,8 proc.).

BIK przekazał, że w okresie styczeń – kwiecień 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym dotyczyły kredytów udzielonych firmom ze wszystkich czterech sektorów. "Najwięcej kredytów udzielono firmom usługowym (+9,2 proc.) i budowlanym (+8,7 proc.), natomiast wzrost wartości finansowania dotyczył kredytów dla firm budowlanych (+8,5 proc.) oraz produkcyjnych (+3,6 proc.)" - podsumowano.

Źródło

Skomentuj artykuł: