Wsparcie z KPO. Skorzystają firmy branży life science

KPO w ramach części dotyczącej zdrowia pozwoli firmom z branży life science uzyskać wsparcie m.in. na badania czy rozwój produktów biomedycznych - tłumaczy Katarzyna Kaim-Mierzwicka, menadżer z firmy doradczej Crido.

Przedstawicielka Crido wyjaśniła w analizie, że akceptacja przez KE Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) pozwoli zainwestować w sektor ochrony zdrowia w sumie 412,5 mln euro (273 mln euro w postaci dotacji i 139,5 mln euro w formie pożyczek).

Dodała, że wsparcie realizowane będzie w ramach komponentu D KPO "Efektywność, dostępność i jakość ochrony zdrowia", a przeznaczone na ten cel środki stanowiły będą ok. 2 proc. wszystkich środków z KPO.

"W ramach komponentu D Zdrowie KPO przedsiębiorcy z branży life science (dziedzina nauk dotycząca organizmów żywych, obejmująca m.in. biologię, medycynę, biotechnologię itp. - red.) będą mieli możliwość uzyskać wsparcie zarówno na działania badawczo-rozwojowe jak i na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących rozwoju produktów biomedycznych" - tłumaczy Kaim-Mierzwicka.

Ekspertka wskazała, że z punktu widzenia przedsiębiorców planujących realizację prac badawczo-rozwojowych najbardziej istotne będzie podziałanie D3.1.1. "Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu". W ramach tego podziałania o dofinansowanie ubiegać się będą mógły, obok przedsiębiorców, również uniwersytety czy inkubatory technologiczne, a wsparcie przyznawane będzie projektom badawczo-rozwojowym w zakresie leków, urządzeń medycznych, szczególnie do użytku mobilnego oraz tworzenia i wdrażania narzędzi teleinformatycznych do celów medycznych i zdrowotnych.

Kaim-Mierzwicka zauważyła, że dodatkowo planowane jest też wsparcie sektora badań klinicznych. "W szczególności zakłada się utworzenie oraz dalszy rozwój 50 Ośrodków Wsparcia Badań Klinicznych, elektronicznej platformy komunikacyjnej dla Polskiej Sieci Badań Klinicznych czy wyszukiwarki badań klinicznych. Fundusze z komponentu D pozwolą również na utworzenie Centrum Badawczo-Analitycznego, w którym prowadzone będą działania mające na celu monitorowanie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i potrzeb ludności. Część ze wskazanych wyżej działań realizowanych jest już teraz poprzez konkursy organizowane przez Agencję Badań Medycznych" - wyjaśniła.

Przedstawicielka firmy doradczej tłumaczy, że w ramach poddziałania D3.1.1. wsparcie przyznawane będzie firmom w formie dotacji zarówno w trybie konkursowym, jak również w trybie niekonkurencyjnym. Na ten cel przeznaczono 273 mln euro, a środkami zarządzać będzie resort zdrowia.

"W celu monitorowania postępu realizacji poddziałania sformułowanych zostało 6 kamieni milowych. Wśród najważniejszych kamieni o charakterze strategiczno-legislacyjnym można wskazać wejście w życie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, które jest planowane na czwarty kwartał br. jak również wejście w życie/realizację kluczowych działań określonych w Rządowym Planie Strategicznym Rozwoju Sektora Biomedycznego (planowane wdrożenie: czwarty kw. 2022). Z punktu widzenia przedsiębiorców najważniejszy będzie kamień milowy zakładający wsparcie do połowy roku 2026 minimum 80 projektów jednostek naukowych i przedsiębiorców z sektora biomedycznego" - wyjaśniła.

Ekspertka dodała, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymać środki także na realizację inwestycji związanych z produkcją w Polsce API (z ang. Active Pharmaceutical Ingredients, substancji czynnej). "Działania takie wspierane będą z ramach poddziałania D3.2.1. +Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych – inwestycje związane z produkcją w Polsce API+. Pomoc dedykowana będzie projektom mającym na celu rozwój zarówno API własnościowych, jak również biopodobnych i generycznych oraz powiązanych wyrobów medycznych. W tej grupie wsparcie uzyskają projekty związane z budową czy rozbudową niezbędnej w tym celu infrastruktury" - zwróciła uwagę.

Kaim-Mierzwicka podkreśliła, że w tym aspekcie kamienie milowe zakładają wsparcie do końca 2023 r. co najmniej 11 krytycznych API.

"Wsparcie przyznawane będzie w formie pożyczek, a wybór projektów rekomendowanych do wsparcia odbywać się będzie w trybie konkursowym. Wykaz krytycznych API (w tym stosowanych w lekach zastrzeżonych, biopodobnych i generycznych), ma zostać wcześniej przyjęty w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra. Instytucją odpowiedzialną za organizację naborów będzie Ministerstwo Rozwoju i Technologii" - tłumaczy ekspertka.

Przedstawicielka Crido zwróciła uwagę, że na ten cel przeznaczono w obecnym KPO 139,5 mln euro. To jednak mniej środków niż zakładano wcześniej. Poprzednia wersja KPO przewidywała na ten cel 300 mln euro. "Z kwoty tej dokonano przesunięcia 160,5 mln euro do Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na wsparcie dotacyjne projektów B+R dotyczących API i leków gotowych" - wytłumaczyła ekspertka.

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zaakceptowała polski KPO, co jest konieczne dla uruchomienia pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. KE zastrzegła, że wypłata pieniędzy z Funduszu Odbudowy nastąpi dopiero po wypełnieniu przez Polskę tzw. kamieni milowych dotyczących oczekiwanych zmian w sądownictwie (chodzi m.in. o likwidację Izby Dyscyplinarnej SN).

Crido to polska firma doradcza oferująca przedsiębiorcom m.in. wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe.

Źródło

Skomentuj artykuł: