Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej: Przedsiębiorco, sprawdź numer rachunku w ZUS!

Przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu na roczne rozliczenie składki zdrowotnej – termin upływa już 22 maja. Wielu podatników może spodziewać się zwrotu nadpłaconych pieniędzy, jednak trzeba pamiętać, aby podać w ZUS właściwy numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki – przypomina Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Nadpłata składki zdrowotnej mogła pojawić się m.in. u przedsiębiorców, którzy opłacali ją w zależności od swojego dochodu, jeśli był on w pierwszym półroczu 2022 roku wysoki, a w drugiej części roku spadł poniżej minimalnego wynagrodzenia. 

Co istotne, przedsiębiorcy musieli płacić 270,90 zł składki miesięcznie nawet gdy notowali stratę. Na przykład jeśli podatnik rozliczający się na skali podatkowej w pierwszej połowie roku miał dochód 50 tys. zł, a w drugiej połowie roku działalność przynosiła mu stratę lub jego dochód był zerowy, to przez drugie pół roku i tak konieczne było płacenie co miesiąc 270,90 zł składki. W konsekwencji, jeśli podatnik poniósł w drugiej połowie stratę w kwocie 15 tys. zł, to zapłacił za 2022 r. składki w wysokości 6125,40 zł:
4500 zł składki od 50 tys zł; oraz 6 razy po 270,90 zł. 

W rozliczeniu rocznym składka należna będzie wynosić 3250,90 zł, czyli 9% liczone od minimalnej podstawy 36 120 zł. W tej sytuacji podatnik do 1 sierpnia, o ile zaakceptuje wniosek, otrzyma zwrot w kwocie 2874,50 zł. 

Podatnik może otrzymać zwrot nadpłaconych środków na numer rachunku bankowego zgłoszonego do ZUS przez CEIDG albo na konto ZUS PUE. Po rozliczeniu składki, na ZUS PUE przedsiębiorca otrzyma wniosek o zwrot nadpłaty wynikającej z rozliczenia rocznego, który trzeba sprawdzić m.in. pod kątem prawidłowego numeru rachunku. Jeśli jest on wpisany błędnie albo nie został podany wcale, konieczne jest wprowadzenie poprawek. Niestety, druk ZUS nie daje możliwości zmiany numeru konta, tak jak np. w systemie e-PIT, w którym na koniec rozliczenia można wskazać dowolny numer rachunku.

Zmiany w numerze konta w ZUS należy wprowadzić według procedury administracyjnej na ZUS PUE – wybrać odpowiedni formularz, podać nowe dane i czekać na zaakceptowanie zmian. Drugim sposobem jest aktualizacja wpisu w CEIDG. W tym wypadku zatwierdzenie zmiany też może potrwać kilka dni. Czasu na to jest niestety coraz mniej, ponieważ wniosek o zwrot składki należy zatwierdzić do 1 czerwca.
Jeśli więc przedsiębiorcy będą czekać z rozliczeniem na ostatnią chwilę, a wniosek okaże się wypełniony błędnie, to może być problem z odzyskaniem nadpłaty składki do 1 sierpnia. Wówczas środki można będzie odzyskać na zasadach ogólnych, występując do ZUS z wnioskiem o zwrot nadpłat na swoim koncie. Warto więc się pospieszyć, aby we właściwym czasie złożyć rozliczenie i sprawdzić, czy wniosek o zwrot nadpłaty jest prawidłowo wypełniony – stwierdza na zakończenie Piotr Juszczyk.

Źródło

Skomentuj artykuł: