316 mln zł nadpłaconej składki zdrowotnej wróciło do przedsiębiorców

60 mln zł w pierwszych dniach lipca i 256 mln zł dziś, czyli w sumie 316 mln zł - taką łączną kwotę wypłacił przedsiębiorcom ZUS z tytułu nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kolejne transze są przygotowywane – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Do 5 czerwca przedsiębiorcy mieli czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok.

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okazało się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługiwał jej zwrot.

„Z tytułu nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS wypłacił już przedsiębiorcom 60 mln zł. Kolejna transza, 256 mln zł została wypłacona dziś. Oznacza to, że łączna kwota przekroczyła już 316 mln zł. Kolejne transze są w przygotowaniu” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

„Nadpłatę ZUS przekazuje na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 3 sierpnia. Oczywiście staramy się, aby te środki trafiły na konta przedsiębiorców jak najszybciej” – dodaje profesor.

Przypomniała, że wniosek o zwrot nadpłaty, która wynika z rocznego rozliczenia był utworzony i udostępniony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Źródło

Skomentuj artykuł: