40 proc. miast planuje wzrost zadłużenia

W związku pandemią blisko 40 proc. polskich miast planuje w najbliższym roku wzrost zadłużenia, a 36 proc. będzie starało się o zewnętrzne środki pomocowe - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Z kolei 18 proc. zadeklarowało wzrost działań pobudzających przedsiębiorczość.

Jak podkreślił PIE, warunki funkcjonowania miast zmieniły się pod wpływem pandemii. W największym stopniu - ok. 80 proc. wskazań - przełożyło się to na pogorszenie działalności ośrodków kultury oraz sytuacji ekonomicznej miast. Z kolei trzy czwarte miast wskazało na pogorszenie sytuacji w działalności jednostek służby zdrowia oraz ośrodków sportu i rekreacji; a ponad połowa - na niekorzystną zmianę warunków do prowadzenia biznesu oraz pogorszenie sytuacji na lokalnym rynku pracy, kondycji branży turystycznej i działalności jednostek edukacyjnych.

Autorzy badania - opublikowanego w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE" - zaznaczyli, że trudna sytuacja społeczno-gospodarcza "zmusiła miasta do nowego spojrzenia na plany dotyczące najbliższego roku". Miasta planują m.in. "intensyfikację działań bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem podczas pandemii"; dla blisko połowy będzie to dotyczyć bezpieczeństwa sanitarnego w mieście oraz cyfryzacji części oferty usług społecznych m.in.: kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych. Prawie 40 proc. miast zamierza zwiększyć zakres cyfryzacji obsługi klientów urzędu miejskiego, w tym stworzyć szybkie elektroniczne systemy powiadamiania i komunikacji z mieszkańcami. Realizacji tych celów ma też sprzyjać planowane zwiększenie działań na rzecz wdrożenia "hybrydowego systemu pracy na wybranych stanowiskach w jednostkach samorządu terytorialnego".

Blisko 40 proc. miast planuje natomiast wzrost zadłużenia miasta w najbliższym roku, a 36 proc. będzie starało się o zewnętrzne środki pomocowe. Co piąte miasto zamierza "zintensyfikować działania na rzecz poprawy atrakcyjności miasta dla biznesu", a 18 proc. zadeklarowało wzrost działań pobudzających lokalną przedsiębiorczość.

Zmiana priorytetów nastąpi w momencie, w którym wiele miast szykowało się do wdrożenia dużych programów rewitalizacji i inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza i stanu infrastruktury komunalnej

podkreślili eksperci.

Blisko 70 proc. przedstawicieli miast wskazało, że w najbliższym roku bez zmian pozostaną działania na rzecz polityki prorodzinnej oraz współpraca samorządu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ok. dwóch trzecich respondentów nie zmieni się plany dot. inwestycji w infrastrukturę drogową oraz rewitalizacji obszarów w mieście, a 60 proc. zadeklarowało, że na niezmienionym poziomie pozostaną inwestycje "poprawiające jakość powietrza w mieście oraz działania związane z kreowaniem wizerunku miasta".
Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził badanie między 10 września a 10 października 2020 r. w 523 miastach, metodą CAWI.

Źródło

Skomentuj artykuł: