Bezpieczny kredyt ze stałą stopą zwiększy o 50 proc. zdolność kredytową

Bezpieczny kredyt o stałej stopie z dopłatą państwa zwiększy o 50 proc. zdolność kredytową kupujących mieszkanie - wynika z wyliczeń ekspertów portalu RynekPierwotny.pl. Jak dodano, większa zdolność kredytowa oznacza wzrost powierzchni potencjalnego lokum.
 

Jak podkreślił we wtorek ekspert portalu RynekPierwotny.pl Andrzej Prajsnar, w obecnych warunkach zdolność kredytowa jest największym problemem dla potencjalnych nabywców mieszkań. Jego zdaniem znaczenie programu "Bezpieczny kredyt" będzie polegało na tym, że przynajmniej częściowo skompensuje on skutki szybkich wzrostów głównej stopy procentowej NBP oraz WIBOR-u.
 

"Większa zdolność kredytowa względem obecnej, trudnej dla kredytobiorców sytuacji oznacza po prostu wzrost powierzchni mieszkania, które będzie mogło kupić gospodarstwo domowe o danym dochodzie" - przekazał Prajsnar.
 

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl przeprowadzili wyliczenia dla singla z dochodem 5000 zł netto, który w ramach aktualnej oferty banków miałby zdolność kredytową na poziomie 210 tys. zł (oprocentowanie zmienne: 8,90 proc., 25 lat spłaty). "Program Bezpieczny kredyt 2 proc. może powiększyć taką zdolność o około 50 proc., co potwierdzają informacje przedstawione przez rząd" - podano. 
 

Jak dodano, obliczenia analityków RynekPierwotny.pl wskazują, że rządowy program podniesie zdolność kredytową przykładowego singla do 320 tys. zł. "Taka podwyżka zdolności kredytowej oznacza, że średnia powierzchnia nowego mieszkania z wykończeniem możliwa do zakupienia w dziesięciu największych miastach wzrośnie z 20 m kw. do 31 m kw." - wskazano.
 

Eksperci przeanalizowali również sytuację rodziny "2+1", która dysponuje dochodem 9000 zł netto. Zdaniem analityków w obecnych warunkach taki poziom dochodów pozwoli nabyć w największych miastach nowe mieszkanie z wykończeniem o powierzchni od 27 m kw. (Warszawa) do 39 m kw. (Bydgoszcz, Łódź).
 

"Średni wynik z 10 analizowanych miast na poziomie 34 m kw. na pewno nie wygląda zachęcająco względem potrzeb trzyosobowej rodziny. Jednak w ramach Bezpiecznego kredytu 2 proc. to samo gospodarstwo domowe mogłoby kupić wykończony nowy lokal o powierzchni 50 m kw. To już metraż niewiele mniejszy od średniej rynkowej" - podkreślili.
 

Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe w połowie marca. Projekt wpłynął do Sejmu i został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu izby. Według porządku obrad zamieszczonego na stronach sejmowych pierwsze czytanie ma się odbyć na najbliższym posiedzeniu rozpoczynającym się 12 kwietnia.
 

Bezpieczny kredyt o stałej stopie z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. 
Kwota "Bezpiecznego kredytu" nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.
 

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). "Bezpieczne kredyty" będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK.
 

Projektowane przepisy mają wejść w życie 1 lipca br.

Źródło

Skomentuj artykuł: