Blisko miliard dla firm energochłonnych

Do 70 przedsiębiorstw działających w sektorach i podsektorach energochłonnych trafiło ponad 815 mln zł rekompensat przyznanych przez Prezesa URE - poinformował w piątek Urząd Regulacji Energetyki. Dodał, że większość wsparcia trafiło do czterech energochłonnych sektorów i podsektorów.

Urząd poinformował, że z wnioskami o rekompensaty za 2020 rok do Prezesa URE wystąpiło 76 firm oraz że w wyniku przeprowadzonej analizy i weryfikacji wniosków Prezes URE przyznał wsparcie 70 z nich na łączną kwotę ponad 815 mln zł.

W komunikacie Urzędu poinformowano, że 36 proc. budżetu rekompensat za 2020 r. otrzymały przedsiębiorstwa działające w przemyśle ciężkim producenci żeliwa i stali oraz stopów żelaza (288,6 mln zł). Kolejne trzy podsektory z największym wsparciem, to te zajmujące się produkcją nawozów i związków azotowych (118,8 mln zł), chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (100,8 mln zł) oraz papieru i tektury (92,6 mln zł).

"Te w sumie cztery energochłonne podsektory otrzymały w 2021 roku w sumie ponad 600 mln zł rekompensaty, co stanowi ponad 75 proc. wszystkich środków"

czytamy w komunikacie.

Do pozostałych przedsiębiorstw działających w podsektorach m.in. produkcji chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych, miedzi, ołowiu, aluminium oraz górnictwa rud żelaza za 2020 r. trafiły rekompensaty w wysokości 213,4 mln zł.

URE wyjaśnił, że rekompensaty przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach energochłonnych. Regulator dodał, że takie rozwiązanie ma również na celu "ograniczenie ryzyka przeniesienia produkcji do krajów, w których nie jest prowadzona tak ambitna - jak w UE - polityka klimatyczna".

Urząd przypomniał, że system rekompensat został wprowadzony w 2019 r. i przyznawane są one w drodze decyzji wydawanej przez Prezesa URE, na wniosek podmiotu spełniającego określone w ustawie warunki, a wysokość wsparcia ustalana jest w oparciu o dane przekazywane przez wnioskodawcę. Zaznaczył, że po wydaniu decyzji o przyznaniu rekompensat informacja o uprawnionych podmiotach i kwocie rekompensat przysługujących beneficjentom zostaje przekazana Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który dokonuje wypłaty z Funduszu Rekompensat Kosztów Pośrednich. Lista wszystkich podmiotów, którym Prezes URE przyznał rekompensaty za 2019 i 2020 rok dostępna jest w prowadzonym przez UOKiK Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej.

Zgodnie z informacją URE środki na rekompensaty pochodzą z wpływów z aukcji uprawnień do emisji CO2 (przy czym jest to nie więcej niż 25 proc. wszystkich środków uzyskanych z aukcji). Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z URE, w 2020 roku przygotowało dla przedsiębiorców poradnik z wyjaśnieniami, który ma ułatwić im oszacowanie wysokości ewentualnych rekompensat oraz odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania.

Urząd Regulacji Energetyki przypomniał, że w ubiegłym roku Prezes URE przyznał 340 mln zł rekompensat za rok 2019.

Źródło

Skomentuj artykuł: