EBC nadal nie znalazł rozwiązania wymiany hrywien na euro

UE i EBC starają się stworzyć mechanizm, który pozwoliłby ukraińskim uchodźcom na wymianę swoich oszczędności w hrywnach na euro lub inne waluty europejskie. Szybkie stworzenie takiego systemu okazuje się skomplikowanym wyzwaniem prawnym i technicznym - poinformował we wtorek Financial Times.

"Od czasu wybuchu wojny do Unii Europejskiej przybyło ok. 3,5 miliona uchodźców z Ukrainy, a brak gotówki jest jednym z najpilniejszych problemów, z jakimi muszą się zmierzyć, próbując zapłacić za jedzenie, ubrania i mieszkania" - przypomniał dziennik. Od początku konfliktu występują problemy z przewalutowaniem ich oszczędności w gotówce.

Obecnie Komisja Europejska prowadzi rozmowy z Europejskim Bankiem Centralnym na temat stworzenia mechanizmu, który pozwoliłby na wymianę pewnej kwoty oszczędności w ukraińskiej walucie na euro. "System ten będzie wymagał gwarancji ze strony państw członkowskich UE, aby pokryć potencjalne straty na wartości hrywny" - zaznaczył FT.

Gazeta przytoczyła słowa szefowej EBC Christine Lagarde, która powiedziała w poniedziałek, że Europejski Bank Centralny spędził weekend na poszukiwaniu rozwiązania, które pozwoliłoby mu na przeliczanie hrywien uchodźców na euro. "To skomplikowane" - powiedziała. "Potrzebujemy gwarancji wymiany. Czasami w czasach kryzysu nasze ramy prawne pokazują swoje ograniczenia" - dodała. Jak przypomniał FT, EBC wysłał w poniedziałek do Komisji propozycję, w której nakreślił, jak miałby działać program wymiany hrywien na euro. Opierałby się na gwarancji ze strony UE na pokrycie ryzyka strat walutowych w banku centralnym. "EBC uznał, że nie może wymieniać hrywien na euro bez gwarancji państwowych, ponieważ istnieje ryzyko, że zostanie to uznane za finansowanie rządów ze środków pieniężnych, czego zabrania traktat UE" - podkreślił FT. Według dziennika EBC obawia się, że pozostanie w posiadaniu dużej ilości hrywien, które mogą znacznie stracić na wartości i których nie będzie można wymienić na euro w ukraińskim banku centralnym - przynajmniej do czasu zakończenia wojny i przywrócenia stabilności. Financial Times stwierdził, że "Komisja musi stworzyć mechanizm finansowania gwarancji przez państwa członkowskie UE, ponieważ sama Unia nie ma potrzebnych środków w swoim obecnym budżecie". Dziennikarze dotarli do wewnętrznej notatki Komisji, która sugeruje, że "gwarancja może wynieść od 1 do 3 mld euro, przy założeniu, że limit na każdego uchodźcę wyniesie 300 euro". Według gazety, systemem gwarancji zainteresowane są również państwa członkowskie spoza strefy euro.

Polska jest jednym z krajów, w którym problem jest "szczególnie dotkliwy" - obecnie w naszym kraju przebywa ponad 2,1 miliona uchodźców. NBP poinformował w poniedziałek, że podpisał porozumienie ze NBU (Narodowym Bankiem Ukrainy), na mocy którego od piątku dorośli uchodźcy będą mogli wymienić do 10 tys. hrywien na osobę "po zaokrąglonym, oficjalnym" kursie - o czym informował PAP.

Od 24 lutego trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Swoje domy opuściło już ponad 3,5 miliona Ukraińców. W związku z terrorem i zbrodniami przeciwko ludności cywilnej wiele państw i firm nałożyło na Rosję i wspierającą ją Białoruś sankcje gospodarcze

Źródło

Skomentuj artykuł: