Elektromonter poszukiwany

Tauron od kilku już lat prowadzi działania związane z promowaniem zawodów elektryka i energetyka. W ubiegłym roku, tylko Tauron Dystrybucja, zatrudnił 427 nowych osób, z czego największa liczba - 207 osób - posiadała wykształcenie techniczne średnie.

Tauron Dystrybucja zatrudnia absolwentów szkół zawodowych z elektrycznym i energetycznym profilem wykształcenia. W ubiegłym roku zatrudnionych zostało 39 absolwentów ze szkół średnich, z którymi Tauron Dystrybucja współpracuje. Spółka zapewnia nowym pracownikom stabilną pracę w dużej organizacji, która wciąż się rozwija. - Współpraca ze szkołami średnimi ukierunkowana jest na pozyskanie w przyszłości kompetentnych pracowników. Chcemy, żeby przyszli energetycy zobaczyli w nas atrakcyjnego, stabilnego pracodawcę, który daje możliwości rozwoju zawodowego oraz pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi. Jesteśmy bardzo dużym pracodawcą na południu Polski. Przykładowo w ubiegłym roku Tauron Dystrybucja zatrudnił 427 nowych osób, z czego największa liczba zatrudnionych - bo 207 osób - posiadała wykształcenie techniczne średnie – mówi Artur Warzocha, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia.

W sumie Tauron Dystrybucja na całym swoim terenie działania ma zawarte już 33 porozumienia ze szkołami zawodowymi. Są to zespoły szkół, technika i centra kształcenia. Spółka ma również pod swoją opieką cztery klasy patronackie, w których między innymi fundowane są stypendia dla uczniów. Prowadzone wspólnie ze szkołami działania i promowanie kształcenia w zawodach związanych z energetyką, zwiększają nabór do klas w zawodach elektrycznych i podnoszą jakość kształcenia zawodowego.

- W ramach zawartych porozumień pokazujemy młodym ludziom, jak wygląda rzeczywista praca w energetyce zawodowej. Zapewniamy szkołom praktyki uczniowskie, organizujemy wizyty zawodoznawcze w naszych jednostkach organizacyjnych. Nasza kadra techniczna prowadzi prelekcje i zajęcia dla uczniów, a specjaliści z różnych obszarów mówią, jak wygląda praca w spółce dystrybucyjnej, ale też jak zmienia się sama firma i energetyka w ostatnich latach – mówi Robert Zasina, prezes zarządu Tauron Dystrybucja.

Dzięki wizytom zawodoznawczym uczniowie mogą zobaczyć, jak wygląda praca na różnych stanowiskach, na które Tauron poszukuje obecnie kandydatów – elektromontera,specjalisty czy dyspozytora.

Ponieważ energetyka zawodowa zmienia się w ostatnich latach bardzo intensywnie, obecnie poszukiwani są – obok elektromonterów – fachowcy, którzy posiadają kompetencje w obszarze przyłączenia i współpracy z siecią wytwórców OZE i mikroinstalacji, w obszarach telekomunikacji, automatyki, zabezpieczeń oraz obsługi liczników ze zdalną transmisją danych. Już po zatrudnieniu w Tauron Dystrybucja, poza wewnętrzną motywacją i chęcią młodych ludzi do pracy, o sukcesie zawodowym decyduje również fakt, że nowi pracownicy mogą się uczyć od praktyków i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Równie ważnym i potrzebnym dla szkół aspektem współpracy jest dofinansowanie wyposażenia pracowni elektrycznych. Dzięki wsparciu finansowemu, jakie oferuje spółka, jest możliwość zakupu przez szkoły materiałów, urządzeń i specjalistycznego wyposażenia, z którym uczniowie spotkają się później w swojej pracy zawodowej. Dzięki temu do pracy przychodzą ludzie lepiej przygotowani do zawodu, znający już nowoczesne narzędzia pracy.

Źródło

Skomentuj artykuł: