EBC nie spieszy się z obniżaniem stóp

W tym tygodniu Europejski Bank Centralny (EBC) ponownie powstrzyma się od zmian, aby uniknąć ryzyka zbyt wczesnego cięcia stóp procentowych.

Oczekiwać można, że na następnym posiedzeniu w dniu 7 marca EBC utrzyma status quo, utrzymując stopę depozytową na historycznie wysokim poziomie 4,0% przez czwarte posiedzenie z rzędu (MLF: 4,75%, MRO: 4,5%) – napisali eksperci firmy Allianz Trade (AT). 

Przypominają oni, że w ub. miesiącu Rada Prezesów EBC była zgodna co do tego, że ryzyko zbyt wczesnej obniżki stóp procentowych nadal przewyższa ryzyko zbyt późnej ich obniżki. Dane opublikowane od tego czasu były po mocnej stronie, a złożony wskaźnik PMI dla strefy euro wzrósł o jeden punkt do 48,9 (najwyższy poziom od ośmiu miesięcy, choć nadal na terytorium kurczącym się, poniżej 50), podczas gdy wzrost płac i inflacja bazowa ponownie przyspieszyły w styczniu. 

W opinii ekspertów w związku z tym nie ma powodu, aby sądzić, że raczej jastrzębi nastrój zmieni się do przyszłego tygodnia. Dane o lutowej inflacji pokazały, że w lutym wyniosła ona 2,6% r/r, a zatem była nieco niższa od styczniowej (2,8%), co może zmienić obecne oczekiwania w dowolnym kierunku, mimo wszystko jest jednak mało prawdopodobne aby pociągnęły one za sobą jakiekolwiek działania EBC w przyszłym tygodniu.

Zdaniem AT szacunki dotyczące inflacji zostaną obniżone, ale wolniejsza dezinflacja „ostatniej mili” pozostanie w centrum uwagi, ponieważ presja płacowa będzie się utrzymywać.

Eksperci przypominają, że w styczniu inflacja w strefie euro spadła tylko nieznacznie do 2,8% r/r i 3,3% r/r w ujęciu bazowym, a zatem nadal znacznie powyżej celu. Co ważniejsze, inflacja bazowa przyspieszyła trzeci miesiąc z rzędu do 0,3% m/m, co przekłada się na stopę roczną na poziomie 4,9%. Składowe wskaźnika PMI dotyczące cen nakładów (produkcji) wskazują, że presja cenowa w sektorze usług pozostaje wysoka, biorąc pod uwagę utrzymujący się silny wzrost płac. 

Zdaniem ekspertów chociaż miara wynegocjowanych wynagrodzeń wg.  EBC nieznacznie spowolniła do 4,5% r/r w IV kwartale 2023 r., to pozostaje ona niepokojąco wysoka. Częściej aktualizowany i co za tym – bardziej aktualny wskaźnik faktycznego wzrostu płac przyspieszył w styczniu nawet do 4,1% r/r, co jest najwyższym wynikiem od lipca ubiegłego roku. W tym kontekście szacunki EBC dotyczące inflacji w 2024 r. zostaną prawdopodobnie obniżone na najbliższym posiedzeniu, ponieważ ostatni szacunek z grudnia był stosunkowo wysoki i wyniósł 2,7% (obecny konsensus: 2,3%, wg. ekonomistów AT: 2,4%). AT oczekuje jednak wobec tego, że rewizja w dół będzie mniej wyraźna niż można było początkowo oczekiwać – piszą na zakończenie eksperci tej firmy.

Skomentuj artykuł: