Prezes GPW podsumowuje rok 2023

W tym roku to głównie rynek towarowy napędza wyniki Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obrót na rynkach gazu i energii elektrycznej utrzymuje się na wysokim poziomie mimo zniesienia pod koniec ubiegłego roku tzw. obliga giełdowego. – To pokazuje, jak dojrzałe stały się nasze rynki towarowe – mówi dr Marek Dietl, prezes zarządu GPW. Drugą siłą napędową dla spółki są biznesy niepowiązane z główną działalnością, m.in. AMX i GPW Logistics realizujący usługi spedycyjno-logistyczne. Jeszcze w tym roku zostanie oddana do użytku platforma, dzięki której spółka stanie się w pełni cyfrowym operatorem logistycznym.

III kwartał był kolejnym w 2023 roku, w którym Grupa Kapitałowa GPW odnotowała przychody na poziomie ponad 100 mln zł. W sumie w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku sięgnęły one 329 mln zł, o 10 proc. więcej niż w tym samym okresie 2022 roku. Zysk EBITDA wyniósł 118,5 mln zł, a zysk operacyjny 94,8 mln zł.

– Działalność Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest oparta na trzech silnikach. Jeden z nich to rynek kapitałowy, drugi to rynek towarowy i trzeci to są inne biznesy, które nie są bezpośrednio powiązane z koniunkturami na tych dwóch rynkach. Ten rok należy zdecydowanie do rynku towarowego – to właśnie on napędza nasze wyniki. To może wydawać się paradoksalne, bowiem zostało zniesione obligo na handel gazem czy energią elektryczną na giełdach, więc naturalne by było, że ten obrót powinien zanikać, a okazało się dokładnie odwrotnie. Mamy bardzo wysoki obrót i duże zainteresowanie inwestorów na obu rynkach, zarówno gazu, jak i energii elektrycznej, co pokazuje, jak dojrzałe stały się nasze rynki towarowe. Nawet bez obowiązku sprzedaży na giełdzie uczestnicy chcą korzystać z najbardziej rynkowego rozwiązania

mówi agencji Newseria Biznes dr Marek Dietl.

W III kwartale br. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 35,6 mln zł i były o prawie 20 proc. większe niż przed rokiem. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy Kapitałowej GPW przekroczył 33 proc. Przychody z obrotu energią wyniosły rekordowe 7,9 mln zł, ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej, a z obrotu gazem – 3,2 mln zł, o ponad 56 proc. więcej w porównaniu do III kwartału 2022 roku

Drugą siłą napędową GPW są biznesy niepowiązane z koniunkturą. Na pierwszy plan wysuwa się nasz biznes danowy i spółka GPW Logistics, ale też dokładamy nowe cegiełki biznesowe. Co prawda nie w III kwartale, ale w IV pojawiły się pierwsze przychody z naszego systemu do dynamicznego podmieniania reklam. W kampaniach testowych spółka GPW DAI sprawdziła już swoje rozwiązania technologiczne oraz potwierdziła ich skuteczność – podkreśla prezes GPW.

Jak podkreśla prezes GPW, również wyniki core’owego biznesu, czyli rynku kapitałowego, są satysfakcjonujące dla spółki, choć nie przynosi on spektakularnych wzrostów. Przychody z tego segmentu wzrosły w ciągu trzech kwartałów o 4 proc. r/r.

– Statystyki obrotowe dotyczące IV kwartału tego roku są obiecujące. Zarówno na rynku towarowym, jak i na rynkach finansowych widzimy przyzwoite obroty, a nawet lepiej niż przyzwoite. A w pozostałych liniach biznesowych też się sporo dzieje, więc IV kwartał i cały rok 2023 zapowiadają się bardzo obiecująco – zapewnia dr Marek Dietl.

Nowe linie biznesowe to przede wszystkim Armenia Securities Exchange (AMX), w którym GPW od prawie roku posiada pakiet większościowy, oraz GPW Logistics. Przychody z obu tych podmiotów sięgnęły łącznie w ciągu dziewięciu miesięcy 2023 roku prawie 30 mln zł.

GPW Logistics to spółka powołana w ramach inicjatywy strategicznej Polski Cyfrowy Operator Logistyczny w celu realizacji usług i operacji logistycznych, a także obsługi potrzeb transportowych i logistycznych partnerów biznesowych GPW.

– System do obsługi cyfrowego operatora logistycznego tworzymy w ramach grantu uzyskanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Natomiast okazało się, że jest tak duże zainteresowanie naszymi usługami, że zanim jeszcze powstała platforma, zaczęliśmy w oparciu o prostsze narzędzia prowadzić działalność, która przynosi nam nawet parę milionów złotych miesięcznie – podkreśla prezes GPW.

Specjalna platforma, która z wykorzystaniem sztucznej inteligencji będzie obsługiwać działalność spółki spedycyjno-logistycznej, ma być gotowa jeszcze w tym roku.

– To pozwoli nam skalować ten biznes bez zwiększania zatrudnienia, czyli poprawić rentowność całego przedsięwzięcia. Na tym polega piękno biznesów, które są oparte na platformie, że możemy zwiększać skalę działalności bez ponoszenia dodatkowego krańcowego kosztu. Liczymy na to, że GPW Logistics dołączy do wysokomarżowych biznesów, czym charakteryzuje się większość linii w naszej spółce – mówi dr Marek Dietl. – Decyzja o wejściu w tę linię biznesową była jak najbardziej słuszna, co pokazują dotychczasowe wyniki, a potencjał skalowania jest dopiero przed nami.

GPW Logistics rozpoczęła działalność operacyjną pod koniec 2022 roku. Jednym z pierwszych klientów została Polska Grupa Górnicza, dla której spółka realizowała dystrybucję węgla na Dolnym Śląsku.

Zgodnie ze strategią Grupy Kapitałowej GPW na lata 2023–2027, przyjętą w maju tego roku, nowe linie biznesowe mają odpowiadać za 20 proc. działalności. Istotnym obszarem – poza usługami logistycznymi – będą także produkty i usługi oparte na danych.

Skomentuj artykuł: