Embargo na towary z Rosji może szybko trafić na agendę UE

Wszystkie kluby poparły projekt uchwały Sejmu ws. w sprawie nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do UE. Dokument został skierowany do III czytania. Portal rmf24.pl podaje, że być może na forum Komisji Europejskiej jeszcze w marcu rozpocznie się debata na temat embarga na produkty rolne z Rosji.

Projekt uchwały został przygotowany przez prezydium Sejmu i we wtorek skierowany do prac w sejmowej komisji rolnictwa. 

"Wzywamy Komisję Europejską do przedłożenia propozycji nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do UE. Import żywności i produktów rolnych z Rosji i Białorusi w dalszym ciągu generuje ogromne dochody dla producentów, handlowców i budżetów tych państw. Naszym moralnym obowiązkiem jest zaprzestanie handlu, który może bezpośrednio lub pośrednio przyczynić się do wzmocnienia zdolności Rosji i wspierającej jej Białorusi do kontynuowania wojny z Ukrainą"

 - napisano w projektowanej uchwale.

Trzy poprawki PiS

"W uchwale słusznie wskazano, że Rosja używa żywności jako broni, z jednej strony destabilizując rynek zboża na całym świecie, a z drugiej strasząc świat odcięciem od tych dostaw i w konsekwencji głodem, a mimo to KE dalej odmawia wprowadzenia embarga na produkty żywnościowe z Rosji " - mówiła w imieniu PiS Anna Gembicka.

Poinformowała, że jej klub zgłosił dwa wnioski mniejszości - pierwszy dotyczył tego, by ustawa ta miała realnego adresata, miałby to być polski rząd i premier oraz zobowiązania do przedstawienia tej uchwały na posiedzeniu Rady Europejskiej, bo tam są podejmowane decyzje ws. sankcji. Druga - dotyczy Europejskiego Zielonego Ładu - "wszystkie te wymysły klimatyczne powinny przestać obowiązywać" - mówiła.

Podczas drugiego czytania projektu posłanka PiS zgłosiła jeszcze jedną poprawkę, która określa termin przedstawienia uchwały - najbliższym posiedzeniu Rady oraz w ciągu tygodnia w Komisji Europejskiej.

Koalicja: Nie można finansować reżimów

" W uchwale podkreślamy, że import produktów ze wschodnich reżimów do Wspólnoty ma wyniszczający wpływ na jednolity rynek, a import z tych krajów obejmuje sektor, który europejski rynek jest w stanie zapewnić sobie sam przy znacznie wyższych standardach produkcji i jakości"

 - powiedziała Marta Wcisło (KO). Dodała, że jednocześnie uchwała podkreśla, że handel z Rosją i Białorusią nie może finansować zbrodniczych reżimów Putina i Łukaszenki.

Według posłanki KO, "uchwała jest wzmocnieniem głosu Polski w negocjacjach z UE", wzywa Unię, by powróciła do zasad, jakie obowiązywały w wymianie handlowej Ukraina - UE w przed wybuchem wojny.

Mirosław Maliszewski (PSL) zwrócił uwagę, że destabilizacja rynków rolnych przez Rosję m.in. polega na tym, że skierowała ona na rynki np. afrykańskie swoje produkty wypierając zboże ukraińskie, Ukraina więc zwiększyła sprzedaż ziarna na rynki europejskie, spowodowało to gwałtowne załamanie cen.

Minister rolnictwa: Rosja potentatem w produkcji zboża

"Trudna sytuacja w rolnictwie wynika przede wszystkim z sytuacji cenowej na rynku zbóż, Ceny zbóż są bardzo niskie i dalej spadają, co się przekłada na dochody rolników i możliwość sprzedaży i ten proces podgębia w ostatnim okresie" - stwierdził minister rolnictwa Czesław Siekierski odpowiadając na pytania posłów. Jak mówił, drugi element - to agresywna polityka Rosji. 

"Rosja mając nadmiar gazu zwiększyła produkcję nawozów i produkcję rolną, stała się potentatem w produkcji zboża" 

- zaznaczył.

Odnosząc się do liberalizacji handlu UE-Ukraina Siekierski powiedział, że Polska sprzeciwiała się dotychczasowym rozwiązaniom; w nowej umowie, która będzie obowiązywała od czerwca 2024 r. wprowadzone zostały ograniczenia, Zaznaczył, że nie jest zadowolony z zakresu tej liberalizacji, ale jest postęp w stosunku do tego co zawierała pierwsza wersja - wyjaśnił.

Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Hetman poinformował, że wartość importu żywności z Rosji do Polski w 2023 r, wyniosła 380 mln dolarów, a z Białorusi - 86 mln dolarów, ale Polska eksportuje o wiele więcej - z Rosją saldo dodatnie wynosi 240 mln dol., a z Białorusią - 180 mln dol. Import produktów rolno-spożywczych z Rosji stanowi tylko 1 proc. polskiego importu żywności.

Najwięcej żywności z Rosji importuje Łotwa, Holandia, Hiszpania, Niemcy i Włochy - wyliczał minister. W 2023 r. kraje UE sprowadziły 1,5 mln ton zbóż, najwięcej Włochy, Łotwa, gracja i Hiszpania - dodał. 

Portal rmf24.pl, powołując się na wysokich rangą przedstawicieli UE, informuje, że temat embarga na towary z Rosji i Białorusi może pojawić się na unijnej agendzie jeszcze w marcu. Zdania w UE co do embarga na produkty rolno-spożywcze z Rosji są podzielone. Południe Europy ma posługiwać się argumentem "bezpieczeństwa żywnościowego" w kontekście importu pasz i nawozów. Powodem sceptycyzmu ma być też kwestia rachunku - eksport z UE do Rosji jest wart ok. 7 mld euro, import w przeciwnym kierunku - niespełna 2 mld euro.

Źródło

Skomentuj artykuł: