Czy powstanie port kontenerowy w Świnoujściu? Niemieccy ekolodzy sprzeciwiają się

Strona niemiecka kwestionuje decyzję środowiskową dla głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Organizacja Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern (BLV) podała, że w listopadzie złożyła skargę w polskim sądzie administracyjnym, kwestionując prawidłowość decyzji polskiego urzędu.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie wydała w październiku decyzję o oddziaływaniu na środowisko portu kontenerowego w Świnoujściu. BLV podała, że złożyła skargę w polskim sądzie administracyjnym. Nie potwierdza tego polska kancelaria prawna, prowadząca sprawy tej organizacji w Polsce. Jak poinformowała, nie ma pozwu, chodzi tylko o odwołanie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ). 

Głębokowodny port kontenerowy w Świnoujściu ma powstać na prawym brzegu Odry i umożliwić przeładunek 2 mln TEU rocznie, co oznacza, że port ten byłby drugim najważniejszym portem kontenerowym w Polsce. Projekt ma być realizowany przez firmy DEME CONCESSIONS N.V. z siedzibą w Belgii oraz QTERMINALS W.L.L. z siedzibą w Katarze. Umowę przedwstępną dotyczącą 30-letniej dzierżawy terenów portu zewnętrznego w Świnoujściu oraz finansowania, budowy i eksploatacji nowego portu podpisał w lipcu br. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. 

Zdaniem niemieckich Zielonych umowa ta nabierze mocy prawnej dopiero po całkowicie zakończonym procesie analizy na oddziaływanie na środowisko.

„W toku przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono postępowanie transgraniczne, które prowadzono równolegle z procedurą krajową” – zapewniła Deutsche Welle Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Jak poinformowano, podczas konsultacji transgranicznych 20 września 2023 r. w Szczecinie sporządzono protokół, który zawiera uzgodnienia ze stroną niemiecką. Na postawie tych uzgodnień wydana została następnie decyzja o oddziaływaniu na środowisko.

Tymczasem prezes stowarzyszenia BLV Rainer Sauerwein uważa, że strona polska celowo ograniczyła przedmiot analizy do budynków związanych z portem kontenerowym. „Polskie i niemieckie obszary Natura 2000 od strony morza i lądu nie zostały w ogóle uwzględnione w tej analizie” – zaznacza Sauerwein. Natura 2000 to program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. 

Burmistrzyni położonej bezpośrednio przy polskiej granicy na wyspie Uznam gminy Heringsdorf Laura Isabelle Marisken podpisała nawet umowę o współpracy z organizacją BLV, której celem jest przeprowadzenie analizy oddziaływania na środowisko.

Marcin Siedlecki, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, zaznacza w odpowiedzi na pytanie Deutsche Welle, że w związku z wniesieniem odwołań od wydanej w październiku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, akta sprawy zostały przekazane do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) w celu ich rozpatrzenia. 

Do odwołania się od decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przekonują także inni politycy z partii Zielonych. 

Stowarzyszenie BLV zdecydowało się dodatkowo na aktualizację swojej petycji do Parlamentu Europejskiego, do której dołączone zostały kolejne krytyczne uwagi związane z projektem budowy portu kontenerowego w Świnoujściu.
 

Źródło

Skomentuj artykuł: