KE przewiduje, że wzrost PKB w Polsce w 2024 r. będzie najwyższy spośród dużych gospodarek UE

Komisja Europejska (KE) opublikowała dziś letnie prognozy gospodarcze. KE przewiduje, że wzrost PKB w Polsce w 2024 r. będzie najwyższy spośród dużych gospodarek UE, jak również będzie on wyższy niż średnia dla UE (1,4%) oraz strefy euro (1,3%).

KE przewiduje wzrost realnego PKB na poziomie 0,5% w 2023 roku oraz 2,7% w 2024 r. po wzroście o 5,1% zanotowanym w ubiegłym roku. KE przewiduje, że wzrost PKB w Polsce w 2024 r. będzie najwyższy spośród dużych gospodarek UE, jak również będzie on wyższy niż średnia dla UE (1,4%) oraz strefy euro (1,3%). Skumulowany wzrost PKB za lata 2023-2024 w przypadku Polski (3,2%) będzie większy niż średnia dla UE (2,2%) oraz strefy euro (2,1%).

Prognoza wzrostu gospodarczego na 2024 r. nie uległa zmianie względem poprzedniej edycji – zdaniem KE, polskie PKB wzrośnie w przyszłym roku o 2,7%.

Komisja Europejska wskazuje inwestycje, jako jeden z czynników podtrzymujących wzrost gospodarczy w bieżącym roku. W 2024 r. KE przewiduje, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce będzie konsumpcja prywatna, choć inwestycje będą również miały pozytywny wkład do wzrostu PKB.

Letnia prognoza KE dla Polski na lata 2023-24 przewiduje, że wzrost PKB Polski w 2023 r. wyniesie 0,5%. Prognoza na ten rok została obniżona o 0,2 pkt. proc. względem prognozy wiosennej wynoszącej 0,7%.

Prognozy KE są niższe od oficjalnych prognoz MF zaprezentowanych w projekcie ustawy budżetowej, zgodnie, z którymi polskie PKB wzrośnie w latach 2023-2024 odpowiednio o 0,9% i 3,0%.

KE zrewidowała w dół prognozę średniorocznej inflacji w Polsce (mierzonej wskaźnikiem HICP) w 2023 r. do 11,4% (z 11,7% w prognozie wiosennej). W 2024 roku inflacja w Polsce wyraźnie obniży się do 6,1%. Jest to nieznaczna zmiana względem poprzedniej prognozy wynoszącej 6,0%. Prognoza inflacji Komisji Europejskiej nie może być bezpośrednio porównywana z oficjalną prognozą Ministerstwa Finansów, ze względu na wykorzystanie różnych wskaźników inflacji konsumenckiej uwzględniających różne koszyki dóbr i usług (MF: wskaźnik CPI, KE: wskaźnik HICP).

Letnia prognoza KE obejmuje tylko 6 największych gospodarek UE oraz UE i strefę euro.

Szczegółowe dane dotyczące prognozy KE oraz porównanie z prognozą MF zostaną zaprezentowane na dashboardzie „Prognozy makroekonomiczno-fiskalne” dostępnym na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/prognozy-makroekonomiczne-i-fiskalne

Skomentuj artykuł: