Przybywa pożyczających na bieżące potrzeby

Ponad połowa mieszkańców Polski zaoszczędziła w ostatnim miesiącu pieniądze, ale 11 proc. ankietowanych musiało pożyczać na bieżące potrzeby - wynika z badania CBOS. W raporcie dodano, że oczekiwania inflacyjne były w maju mniej optymistyczne niż w lutym br.

Jak wynika z badania "Nastroje konsumenckie" Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) opublikowanego w czwartek, 40 proc. ankietowanych w ciągu ostatniego miesiąca ograniczało w swoich gospodarstwach domowych wydatki na zaspokojenie bieżących potrzeb, ale 11 proc. przyznało, że musiało pożyczać pieniądze na podstawowe wydatki. Jednocześnie 52 proc. respondentów stwierdziło, że w ich rodzinach udało się zaoszczędzić jakieś środki pieniężne - zauważono w raporcie. Dodano, że odsetek tych osób zwiększył się o 5 punktów procentowych względem poprzedniego badania z drugiej połowy lutego br.

W publikacji zauważono, że oczekiwania inflacyjne badanych są mniej optymistyczne niż w przypadku ostatniego badania. Zaznaczono, że 41 proc., czyli wciąż najwięcej badanych (tyle samo co w lutym) uważa, że ceny w ciągu najbliższego roku będą rosły w zbliżonym tempie (do wzrostu w ostatnim roku), jednak 32 proc., czyli większy odsetek respondentów niż wówczas (w lutym 20 proc.) obawia się szybszego tempa wzrostu cen. Kolejne 17 proc. pytanych uważa, że ceny będą rosły, ale wolniej (26 proc. w lutym), a 3 proc. spodziewa się spadku cen (4 proc. w lutym).

Jednocześnie 41 proc. ankietowanych uważa, że dochody w ich gospodarstwach domowych w ciągu najbliższego roku nie zmienią się, 32 proc. ankietowanych liczy na ich wzrost, a 20 proc. spodziewa się ich spadku.

W badaniu CBOS zapytano również o nadzieje lub obawy dotyczące sytuacji finansowej gospodarstw domowych ankietowanych w ciągu najbliższego roku. Większa część respondentów - bo 34 proc. - odpowiedziała, że patrzy na ten aspekt "raczej z nadzieją", a 30 proc. "raczej z obawą". Kolejne 34 proc. pytanych nie ma ani "większych nadziei, ani obaw".

Autorzy badania przekazali również, że na podstawie wcześniej opisanych odpowiedzi na pytania stworzyli "wskaźnik nastrojów konsumenckich". Wyjaśniono, że wskaźnik ten może przyjmować wartości od 0 – jeśli w żadnym z analizowanych obszarów respondent nie wyraził optymizmu – do 10 – jeśli we wszystkich analizowanych obszarach wyraził optymizm.

Poinformowano, że średnia wartość tego wskaźnika dla ogółu badanych wyniosła 3,8. Był on zatem niższy niż w lutym br. - gdy wynosił 3,9 - ale nie zmienił się względem analogicznego badania z listopada 2023 r. "Można zatem powiedzieć, że przeciętnie ankietowani wyrazili optymizm w mniej więcej 4 obszarach" - podsumowano. Dodano, że najwyższy wskaźnik wyliczono dla grupy wiekowej 18-24 lata, w której wyniósł 5,1 oraz dla ogółu osób zarabiających powyżej 7000 zł netto miesięcznie, wśród których wyniósł 5,2.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 20 do 23 maja 2024 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski - poinformował CBOS.

Źródło

Skomentuj artykuł: