Minimalna emerytura: Rośnie po 2015 roku trzy razy szybciej niż wcześniej

Minimalna emerytura wypłacana w Polsce rośnie po 2015 roku trzy razy szybciej niż wcześniej – informuje Ministerstwo Finansów. Statystyki pokazujące, jak w ostatnich latach zmieniała się wysokość minimalnego świadczenia dla seniorów z uwzględnieniem trzynastej i czternastej emerytury, dobitnie tego dowodzą. 14. właśnie trafia na konta emerytów.

“3 razy szybciej rośnie minimalna emerytura po 2015 roku niż przed! 13. i 14. emerytura wspierają seniorów. Emeryci, których dochody nie przekroczą kwoty wolnej od podatku, już wiosną przy rocznym rozliczeniu PIT otrzymają zwrot podatku z dodatkowych świadczeń” - czytamy na profilu resortu finansów w mediach społecznościowych. Gazeta Polska Codziennie donosi, że wysokość minimalnej emerytury brutto od 1 marca 2023 roku wynosi 1588,44 zł (netto 1445,48 zł). “To zdecydowanie więcej niż w 2015 roku, kiedy władzę oddawał rząd PO-PSL; najniższe świadczenie wynosiło wówczas 880,45 zł. Natomiast w 2007 roku wartość minimalnej emerytury wynosiła 562,58 zł” - przypomina portal TVP.Info. W 2015 r. w porównaniu do 2007 r. wysokość minimalnego świadczenia zwiększyła się o 46,4 proc., zaś w 2023 r. w porównaniu do 2015 r. minimalna emerytura wzrosła aż o 117,3 proc. Uwzględniając wpływ inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów dane również wskazują również, że to za rządów PiS waloryzacje emerytur były znacznie wyższe. Minimalna emerytura w 2015 r. wzrosła w porównaniu do 2007 r. o 18,9 proc., podczas gdy świadczenie to w 2023 r. wzrosło w porównaniu do 2015 r. o 45,3 proc. 
Od 2015 roku rząd PiS wprowadził liczne programy wsparcia dla seniorów. To nie tylko 13. i 14. emerytura, ale i program Aktywni+, program wieloletni Senior+, wyższe waloryzacje świadczeń, emeryturę bez podatku, lepszą dostępność leków dzięki Leki 75+, program Opieka 75+ oraz Korpus Wsparcia Seniorów. Programy te są systematycznie realizowane. Jak poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) prof. Gertruda Uścińska, pierwsi emeryci i renciści otrzymali już 1 września czternaste emerytury; świadczenie trafiło do 864 tys. osób na kwotę 2 mld zł. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do wypłaty czternastych emerytur – zapewnia prof. Gertruda Uścińska. Kolejne terminy to 5 i 6 września. Według naszych danych czternastkę otrzymało w tych terminach 1,3 mln osób na łączną kwotę 2,9 mld zł. Blisko 4 na 5 osób otrzyma czternastkę na konto bankowe – powiedziała prof. Uścińska. Do otrzymania czternastek uprawnione są nie tylko osoby pobierające emerytury i renty z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, których jest 9,1 mln, ale także osoby pobierające renty socjalne (290 tys.), zasiłki i świadczenia przedemerytalne (40 tys.), emerytury pomostowe (40 tys.), nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (13 tys.), świadczenia rodzicielskie Mama 4 plus (60 tys.) oraz świadczenia inwalidzkie i kombatanckie (30 tys.).
Nasza polityka senioralna opiera się na mocnych filarach związanych ze stabilizacją finansową jesieni życia oraz z aktywnością osób starszych. Te działania podejmujemy krok po kroku – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodatkowe świadczenie otrzymają osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Każdemu przysługuje tylko jedna czternastka, a w przypadku renty rodzinnej kwota zostanie podzielona równo między wszystkich uprawnionych. Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do niej, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania. Czternasta emerytura w wysokości 2650 zł brutto zostanie wypłacona osobom, które pobierają świadczenia wynoszące do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę. Aby prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastkę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto. Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 procent oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czternastka będzie wolna od innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla osób niesamodzielnych. 

Skomentuj artykuł: