Najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę zamiast papierowej klienci TAURONA oszczędzają rocznie trzy hektary lasu, czyli blisko 1500 drzew. Udział płatności online wśród klientów energetycznego lidera przekroczył już 80 procent.

- Dzięki kolejnej rządowej inicjatywie osłonowej rachunki za prąd dla gospodarstw domowych zmniejszą się o ponad 125 złotych. Obniżkę uwzględnimy w rozliczeniach automatycznie i jednorazowo. Zachęcamy naszych klientów, aby to rozwiązanie zapewniające odbiorcom zmniejszenie kosztów energii miało również pozytywny efekt dla środowiska naturalnego i wiązało się na przykład z przejściem na elektroniczne formę rozliczeń - tłumaczy Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Jednym z najłatwiejszych do spełnienia warunków uzyskania obniżki prądu jest zgodnie z rządowym rozporządzeniem na przykład wyrażenie zgody na otrzymywanie elektronicznych rachunków zamiast papierowych.

Więcej o obniżce na rachunkach za energię elektryczną dla gospodarstw domowych na tauron.pl/obnizka

Ekologiczne korzyści

W minionych latach dzięki klientom TAURONA, którzy już zdecydowali się na przejście na e-faktury uniknięto drukowania ponad 13 milionów faktur. Jak wskazują statystyki w Polsce rocznie zużywa się 143 kilogramy papieru tylko na jedną osobę. Każda, nawet niewielka zmiana nawyków zmierzająca do ograniczenia jego używania, realnie wpływa na ochronę planety. W ramach Zielonego Zwrotu TAURON prowadzi akcję informującą o zaletach e-faktury, chcąc dotrzeć do klientów, którzy do tej pory się na nią nie zdecydowali, tak, aby poznali korzyści wynikające z jej stosowania dla środowiska naturalnego. Jak wynika z badań TAURONA, konsumenci zapytani o główne powody korzystania z e-faktury wskazują przede wszystkim na wygodę tego rozwiązania oraz redukcję zużycia papieru. Większość z respondentów zadeklarowało, że podczas podejmowania codziennych decyzji bierze pod uwagę ich wpływ na środowisko, a niemal co czwarty z badanych zgodził się ze stwierdzeniem, że ochrona środowiska to ważny temat. E-faktura to faktura w wygodnej formie elektronicznej. Zawiera ona takie same dane i jest takim samym dowodem sprzedaży, jak faktura papierowa.

Szczegóły na stronie: www.tauron.pl/efaktura

Firmy energetyczne poinformują odbiorców, jak skorzystać z obniżek cen
 

Sprzedawcy prądu na swoich stronach internetowych poinformują klientów o tym w jaki sposób skorzystać z 12-proc. obniżek cen za prąd - wynika z rozporządzenia w tej sprawie. Następnie w ciągu minimum 3 tygodni klienci będą mogli np. wyrazić zgodę na otrzymywanie elektronicznych faktur. Przypomnijmy, że weszły w życie przepisy nowelizacji rozporządzenia ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Dotyczą one uwzględnienia w rachunkach 12-proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych. Z treści rozporządzenia wynika, że przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem energii elektrycznej w terminie 7 dni od wejścia w życie przepisów poinformują na swoich stronach internetowych o zastosowaniu 12-proc. obniżki cen prądu i jak z niej skorzystać. Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku spełnienia przed odbiorcę energii (gospodarstwo domowe) jednego ze wskazanych warunków, rozliczenie obniżki ma nastąpić "bez zbędnej zwłoki", nie później niż na ostatniej fakturze za 2023 r. Tymi warunkami są: zmniejszenie o 5 proc. zużycia w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 r.; potwierdzenie poprawności swoich danych znajdujących się w posiadaniu sprzedawcy energii elektrycznej; wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną; zgoda na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach przez niego świadczonych; bycie prosumentem, ewentualnie złożenie oświadczenia o tym, że jest się tzw. odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego niż podstawowy limitu zużycia.
Zgodnie z rozporządzeniem sprzedający energię elektryczną wyznaczą termin - nie krótszy niż 21 dni - na to by ich klienci mogli: zweryfikować i potwierdzić swoje dane jakie posiada sprzedawca lub wyrazić zgodę np. na otrzymywanie faktury za prąd on-line. Firmy energetyczne będą musiały też wskazać sposób w jaki sposób ich klienci będą mogli dokonać tych czynności.
Rozporządzenie zagadała ponadto, że informację dotyczącą 12-proc. obniżki sprzedawca energii przekazuje odbiorcom: w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub na dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym, lub telefonicznie.
Obowiązujące przepisy zakładają ponadto, że jeśli odbiorca nie spełnia żadnego z wymienionych wyżej warunków uprawniających do upustu, naliczona w 2023 r. obniżka zostanie skorygowana w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 r., nie później jednak niż do 31 grudnia 2024 r.
 

Polskie gospodarstwa domowe płacą za prąd jedną z najniższych cen w Europie 

Firmy dystrybucyjne właśnie informują wszystkich klientów o wyższych limitach zużycia energii elektrycznej przy zamrożonych cenach i 5-proc. obniżce cen prądu.
Dzięki znowelizowanej Ustawie o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., limit zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrasta w br. z 2000 do 3000 kWh, a dla rodzin z osobą z niepełnosprawnością - do 3600 kWh,natomiast dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny – do 4000 kWh. Wg danych GUS przeciętne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w Polsce wynosi niecałe dwie megawatogodziny rocznie (2000 kWh). Jak informuje ­Enea, firma sama dokona stosownej korekty rozliczeń klientów, uwzględniając nowe limity zużycia – klienci nie muszą składać żadnych oświadczeń. Jeżeli w wyniku tej korekty klient będzie miał nadpłatę, to zostanie ona wykazana na jego koncie i uwzględniona w kolejnych rozliczeniach. Odbiorcy, którzy przekroczą nowe limity zużycia, będą objęci dodatkowym wsparciem. Maksymalna cena, jaką zapłacą za energię elektryczną zużywaną powyżej limitu, to 693 zł/MWh + stawka akcyzy 5 zł/MWh. Cena będzie stosowana automatycznie, bez konieczności składania oświadczeń. Dzięki znowelizowanej ustawie cena maksymalna dla odbiorców wrażliwych, samorządów oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw także ulegnie obniżeniu i od 1 października 2023 r. - wyniesie 693 zł za 1000 kWh + stawka akcyzy, czyli będzie takiej samej wysokości jak dla gospodarstw domowych. Ceny za energię elektryczną dla gospodarstw domowych obniżą się jeszcze bardziej - zapewnią 5-proc. zniżkę zamrożonych cen energii. Po wejściu w życie przepisów firmy energetyczne skorygują rozliczenia klientów od 1 stycznia 2023 roku, poprzez obniżenie o 5 proc. ceny energii w ramach ustawowych limitów zużycia. Nadpłata wynikająca ze skorygowania cen zostanie rozliczona w najbliższej po wejściu w życie ustawy fakturze rozliczeniowej klienta.
- Polskie gospodarstwa domowe płacą za energię elektryczną jedną z najniższych cen w Europie  – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - Dzięki wsparciu polskiego rządu i polskich firm energetycznych, w tym PGE, która przekaże w 2023 roku 10 mld złotych na działania obniżające ceny energii roczne oszczędności gospodarstw domowych mogą wynieść nawet 4000 złotych - dodaje. 

Jak wynika z danych Agencji Rynku Energii, polskie gospodarstwa domowe w większości płacą za energię średnio 110,17 euro brutto za jedną megawatogodzinę (1000 kWh). To preferencyjna stawka za energię zużywaną do limitu w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego. ARE przeanalizowała maksymalne limity cen energii dla gospodarstw domowych obowiązujące w kilkunastu europejskich krajach na dzień 30 czerwca br. W Europie, najniższy spośród analizowanych krajów limit jest w Chorwacji i na Słowenii (ok. 100 euro/MWh), a najwyższy w Niemczech (400 euro/MWh), Austrii (480 euro/MWh), Holandii (484 euro/MWh) i Włoszech (491,37 euro/MWh). Na ich tle nawet maksymalna cena energii w Polsce, czyli 185,36 euro/MWh, jest znacząco poniżej średniej, a należy podkreślić, że większość gospodarstw domowych w Polsce za zużywaną energię płaci zaledwie wspomniane 110,17 euro/MWh.

Źródło

Skomentuj artykuł: