Ile osób czeka na lokal komunalny?

Główny Urząd Statystyczny po podsumowaniu informacji z końca 2022 r. niedawno podał, że wówczas w całej Polsce na mieszkanie od gminy oczekiwało 126 425 gospodarstw domowych. Osoby lepiej zaznajomione z tematem wiedzą, że kolejki po lokale gminne są domeną dużych miast. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili pokazać na mapie dysproporcje w długości komunalnych kolejek.

Na poniższej mapie można sprawdzić, jak pod koniec 2022 r. wyglądało rozmieszczenie gospodarstw domowych oczekujących na lokum od gminy (z wyłączeniem lokali zamiennych oraz tymczasowych pomieszczeń). Nietrudno zauważyć, że długie kolejki po mieszkanie od gminy (komunalne lub socjalne) uformowały się głównie w dużych miastach. Pod koniec 2022 r. największą liczbą gospodarstw domowych czekających na gminne lokum cechowały się następujące miasta na prawach powiatu:

Zabrze - 8 136 gospodarstw domowych
Łódź - 6 770
Wałbrzych - 4 099
Wrocław - 3 852
Gdańsk - 2 841
Warszawa - 2 571
Katowice - 2 482
Szczecin - 1 932
Bytom     - 1 814
Gliwice - 1 600

Dane GUS wskazują również, że w skali całego kraju średni czas oczekiwania na mieszkanie od gminy wynosił około 32 miesiące. Wśród miast na prawach powiatu, najlepszym poziomem tego wskaźnika cechowały się następujące ośrodki miejskie: Białystok (2 miesiące), Nowy Sącz (4 miesiące) oraz Chorzów, Tychy i Kraków (6 miesięcy).

Najdłuższy spodziewany czas oczekiwania na wynajem gminnego lokalu odnotowano natomiast w przypadku: Olsztyna (106 miesięcy), Gdańska (145 miesięcy), Wałbrzycha (170 miesięcy), Torunia (228 miesięcy) oraz Łomży (238 miesięcy). Analizowany okres oczekiwania został obliczony na podstawie danych GUS jako iloraz liczby gospodarstw domowych oczekujących na wynajem oraz liczby lokali gminnych, których w 2022 r. dotyczyły nowe umowy najmu.

 

Źródło

Skomentuj artykuł: