Ponad 100 mln zł na projekty eliminujące ograniczenia niepełnosprawnych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki konkursu „Design dla przedsiębiorców - Dostępność plus”. Przedsiębiorcy z sektora MŚP złożyli łącznie 851 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 461 mln zł. Pozytywnie oceniono 201 projektów. Duża liczba dobrze rokujących projektów przełożyła się na zwiększenie alokacji konkursu do prawie 104 mln zł. Konkurs finansowany jest z Funduszy Europejskich Programu Inteligentny Rozwój.

Polscy przedsiębiorcy coraz lepiej rozumieją wagę dostępności w tworzeniu swoich produktów i usług. Od lat podejmujemy działania zwiększające dostępność przestrzeni publicznej, administracyjnej, transportu, edukacji, zdrowia i różnych innych obszarów Wprowadzanie zmian, które pozwalają osobom z niepełnosprawnościami samodzielnie funkcjonować i uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi, to najważniejszy cel programu Dostępność Plus

komentuje Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

W obu rundach konkursu zgłoszonych zostało 851 wniosków. Ze względu na wyjątkowo dużą liczbę zgłoszeń dobrze rokujących projektów, alokacja budżetu konkursu została zwiększona w trakcie jego trwania dwukrotnie i finalnie wyniosła ponad 148 proc. Z pierwotnie zaplanowanych 70 mln zł do blisko 104 mln zł. Łącznie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniosła: prawie 12 mln zł w woj. mazowieckim oraz ponad 92 mln zł w pozostałych województwach.

Problem ograniczeń w mobilności i percepcji dotyczy nawet 1/3 polskiego społeczeństwa - seniorów, kobiet w ciąży, osób z małymi dziećmi lub z niepełnosprawnościami fizycznymi i poznawczymi. Dlatego cieszymy się, że wiele firm MŚP dostrzega te ograniczenia i chce wprowadzać innowacje, które będą eliminowały bariery w codziennym, samodzielnym funkcjonowaniu tych grup

mówi Mikołaj Różycki, p.o. prezesa PARP.

Po wsparcie w II rundzie konkursu „Design dla przedsiębiorców - Dostępność plus” sięgnęły 384 firmy. Najwięcej wniosków złożyli mikroprzedsiębiorcy - 233. Z małych firm pochodziło 99 zgłoszeń, a 52 od przedsiębiorstw średniej wielkości. Łączna wartość wnioskowanego wsparcia to prawie 206 mln zł.

Tradycyjnie projekty są bardzo różnorodne. W II rundzie reprezentują one 10 (z 14 możliwych) Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Często wpisując się w więcej niż jedną z nich. Najwięcej rekomendowanych do dofinansowania projektów dotyczy KIS 1: Zdrowe społeczeństwo - aż 34. Można przypuszczać, że jednym z czynników jest efekt pandemii, która przyczyniła się do refleksji dotyczącej ulepszenia kondycji zdrowia społeczeństwa. Dofinansowanie dostanie też m.in.: 11 projektów z KIS 2: Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego, 10 projektów z KIS 10: Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne oraz po 7 projektów z KIS 13: Inteligentne technologie kreacyjne i KIS 6: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku. To pokazuje, że coraz częściej myślimy też o rozwiązaniach dotyczących ochrony środowiska

podsumowuje Anna Forin, dyr. departamentu usług proinnowacyjnych w PARP. 

Celem konkursu „Design dla przedsiębiorców” jest dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędniej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi). O wsparcie w łącznej kwocie prawie 104 mln zł ubiegać mogły się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z całego kraju, z wyjątkiem 5 województw Makroregionu Polski Wschodniej, dla których dedykowane było odrębne wsparcie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Najbardziej innowacyjne projekty mogły liczyć nawet na 1 mln 125 tys. zł jednorazowego dofinansowania.

Źródło

Skomentuj artykuł: