Resort zapłaci więcej za krew

Podwyżki cen energii elektrycznej, rosnące koszty utylizacji odpadów medycznych, podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia i gwałtowny wzrost ceny kakao, czyli głównego składnika czekolad wydawanych krwiodawcom – to powody, dla których Ministerstwo Zdrowia chce podnieść opłaty za składniki krwi.

Resort zdrowia przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2025 r.

Po zmianach opłaty za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi mają wynieść: 322 zł za jednostkę krwi pełnej konserwowanej; 217 zł za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej; 307 zł za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy; 654 zł za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej; 1 171 zł za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy; 1 469 zł za jednostkę koncentratu granulocytarnego; 117 zł za jednostkę osocza świeżo mrożonego; 228 zł za jednostkę krioprecypitatu.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że za zwiększeniem opłat za składniki krwi oraz czynności dodatkowe przemawiają: inflacja, w tym m.in.: wzrost cen energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wzrostu kosztów utylizacji odpadów medycznych. Kolejny powód to konieczność zwiększenia wynagrodzeń w związku z tzw. ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Za podniesienie cen odpowiadać ma także wzrost ceny kakao za tonę w wyniku spadku dostaw surowca z Republiki Ghany i Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej (60–70 proc. światowej podaży kakao).

"Kontrakty terminowe na ziarno kakaowe na londyńskiej giełdzie podrożały gwałtownie o 175 proc. w niecałe 4 miesiące, osiągając najwyższy poziom w historii notowań tego surowca" – zauważa resort zdrowia.

Podkreślono w uzasadnieniu, że kakao stanowi główny składnik czekolad wydawanych krwiodawcom w ramach posiłku regeneracyjnego. Kolejna przyczyna podniesienia opłat to niepewna sytuacja geopolityczna: wahania cen surowców energetycznych, problemy z realizacją zawieranych umów, utrudniony import materiałów niezbędnych do realizacji zadań statutowych.

"Kluczowe jest również ciągłe przekazywanie na potrzeby lecznictwa bezpiecznych i najwyższej jakości składników krwi, co z kolei wiąże się z koniecznością ponoszenia nakładów inwestycyjnych, m.in. na zakup aparatury wykorzystywanej w procesie pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników" – zaznacza resort zdrowia. 

Źródło

Skomentuj artykuł: