Czołowa firma energetyczna wśród spółek najbardziej świadomych klimatycznie

PGE Polska Grupa Energetyczna uzyskała tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie 2023” w ramach Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (Corporate Climate Crisis Awareness study – CCA), przeprowadzonego na podstawie treści raportów niefinansowych za rok 2022. PGE uzyskała 8,33 punktu na 10 możliwych i tym samym uplasowała się na 17. miejscu spośród 152, największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie.

Jednym z działań mających na celu podniesienie poziomu przejrzystości informacyjnej spółek w kontekście kwestii środowiskowych były wydane w 2017 r. wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące raportowania zagadnień klimatycznych. 

Fundacja Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas postanowiły sprawdzać co roku, jak te wytyczne są stosowane w praktyce, przeprowadzając badanie świadomości klimatycznej spółek (Climate Crisis Awareness – CCA). Na tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie” zasługują tylko te, które raportują przynajmniej 70 proc. ocenianych treści. 

- Umiejętność zarządzania organizacją w zamieniającym się świecie i ograniczanie wpływu na środowisko naturalne są kluczowe dla naszych inwestorów i klientów. Leżąca u podstaw naszej strategii świadomość klimatyczna, a także odpowiedzialna społecznie i otwarta komunikacja, pozwalają na budowanie zaufania oraz długoterminowej wartości grupy 

powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej

W roku 2023 spółki z sektora paliwa i energia osiągnęły w badaniu CCA średnio 7 pkt, wobec 8,33 pkt Grupy PGE. 

Źródło

Skomentuj artykuł: