Kiedy instalacja fotowoltaiczna jest optymalna?

Spożytkowanie na własne potrzeby co najmniej 40 proc. energii wytworzonej w domowej instalacji fotowoltaicznej znacznie optymalizuje opłacalność instalacji i jakość jej pracy - wskazuje Grupa Tauron. Poziom autokonsumpcji prądu z fotowoltaiki jest kluczowy dla wysokości rachunków, jakie otrzymują prosumenci.

Dobra instalacja

"Im lepiej dopasowana instalacja do rzeczywistego zużycia i większa autokonsumpcja, tym oszczędności z fotowoltaiki są bardziej odczuwalne. Na największe oszczędności mogą liczyć te gospodarstwa domowe, które zmaksymalizują autokonsumpcję, czyli bieżące zużycie produkowanej energii elektrycznej"

wskazują przedstawiciele Taurona

Poziom zużycia energii na własne potrzeby ma istotne znaczenie w rozliczeniach prosumentów z firmą energetyczną, ponieważ od zeszłego roku na fakturach nie ma już wskazań liczników, a rozliczenie następuje na podstawie ilości energii sumarycznie zbilansowanej w każdej godzinie.

"Najpierw sumujemy energię, którą prosument pobiera z sieci w ciągu każdej godziny na wszystkich fazach. Następnie odejmujemy od tego sumę energii, którą w ciągu tej samej godziny wprowadza do sieci na wszystkich fazach. Energię pobraną i wprowadzoną, które zbilansowały się w każdej godzinie traktujemy jako autokonsumpcję i jej nie rozliczamy. Rozliczamy jedynie energię, która się nie zbilansowała"

wyjaśnił ekspert ds. fotowoltaiki w spółce Tauron Sprzedaż Rafał Kocoł

W efekcie na fakturze za prąd prosument widzi energię pobraną - gdy pobierze więcej niż wprowadzi do sieci, lub wprowadzoną - gdy wprowadzi do sieci więcej niż pobierze w każdej godzinie.

Niezależnie od ilości energii wyszczególnionych na fakturze, każdy prosument może zamówić przez internet bezpłatny Raport Danych Pomiarowych, aby zweryfikować, ile prądu pobrał, a ile wprowadził do sieci swoją mikroinstalacją w każdej godzinie. Taki raport precyzyjnie opisuje ilości energii pobranej i oddanej zarówno przed, jak i po bilansowaniu godzinowym.

Przedstawiciele Taurona podkreślają, że kluczowe warunki efektywnego korzystania z instalacji fotowoltaicznej to odpowiednio dopasowana moc fotowoltaiki i wysoka autokonsumpcja wytworzonego prądu. "Dzięki fotowoltaice oszczędności na wydatkach za energię mogą sięgać ponad 50 proc." - podał Tauron.

Do sieci energetycznej Grupy podłączonych jest już ponad 30 proc. wszystkich mikroinstalacji w Polsce.

Źródło

Skomentuj artykuł: