Konstrukcja morska przy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

W czerwcu 2023 r. rząd uchwalił program wieloletni, który zapewnia finansowanie kluczowych inwestycji na Pomorzu towarzyszących strategicznym projektom energetycznym. W ramach środków z programu powstanie nowa linia kolejowa, nowa droga krajowa oraz konstrukcja morska do rozładunku (MOLF). Na realizację tych inwestycji łącznie przewidziano ponad 4,7 mld zł. Porozumienie określające zasady współpracy przy budowie MOLF podpisały Polskie Elektrownie Jądrowe oraz Urząd Morski w Gdyni.

- Budowa elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalinie to jedno z głównych wyzwań, jakie stoją przed polskim sektorem energetycznym w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Ta wielka inwestycja wymaga jednak wzniesienia infrastruktury towarzyszącej, która powstanie w pierwszej kolejności. Nowa linia kolejowa, nowa droga krajowa oraz konstrukcja morska MOLF służąca do rozładunku elementów do budowy elektrowni, które przypłyną drogą morską, to trzy zasadnicze inwestycje, które musimy ukończyć, aby elektrownia mogła powstać - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- MOLF to kluczowy dla terminowej realizacji inwestycji element infrastruktury towarzyszącej - powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Na mocy podpisanego porozumienia Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni będzie odpowiedzialny za pozyskanie niezbędnych zgód, a następnie wybudowanie konstrukcji morskiej przy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Porozumienie szczegółowo precyzuje wymagane parametry techniczne planowanej konstrukcji, określa podział obowiązków, a także wstępny plan realizacji prac przygotowawczych, administracyjnych oraz właściwego procesu budowy.

Dzięki konstrukcji największe elementy na budowę elektrowni zostaną przetransportowane drogą morską.  Dotyczy to przede wszystkim ładunków ponadnormatywnych, takich jak zbiornik reaktora, wytwornica pary i inne elementy modułowe oraz wyposażenie elektrowni jądrowej. Budowa konstrukcji usprawni też dostawy materiałów budowlanych, a następnie bezpieczną eksploatację obiektu jądrowego w preferowanej lokalizacji na Pomorzu.

- Realizowana przez Urząd Morski w Gdyni konstrukcja morska jest jedną z kluczowych inwestycji, która umożliwi sprawny transport i rozładunek wielkogabarytowych elementów budowanej na Pomorzu elektrowni jądrowej. Projekt ten wraz z nową drogą dojazdową i nowymi oraz zmodernizowanymi połączeniami kolejowymi, przyczyni się także do rozwoju regionu i podniesienia jakości usług transportowych oferowanych mieszkańcom i turystom - powiedział Łukasz Młynarkiewicz, p.o. prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

- Do tej konstrukcji morskiej będą cumowały statki z elementami wyposażenia elektrowni jądrowej. To rozwiązanie będzie tańsze niż budowa fabryki na zapleczu elektrowni. (…)Sama budowla, po wybudowaniu elektrowni, nie zostanie rozebrana, wzbogaci infrastrukturę hydrotechniczną na tym odcinku naszego wybrzeża - powiedział Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Pomorskie gminy, w których powstają strategiczne inwestycje energetyczne lub przez które przebiegają trasy dostaw materiałów dla tych inwestycji, otrzymają także możliwość uzyskania wsparcia finansowego z dodatkowego rządowego programu wieloletniego, nad którym trwają obecnie prace. Jego najważniejsze założenia to poprawa infrastruktury drogowej w otoczeniu realizowanych inwestycji oraz usług związanych z edukacją i służbą zdrowia. Szczegóły oraz dokładny zakres terytorialny przedsięwzięcia będzie uzgadniany przez stronę rządową w porozumieniu z pomorskimi samorządami oraz inwestorami odpowiedzialnymi za poszczególne inwestycje strategiczne. 

Skomentuj artykuł: