Miliardowe inwestycje PGE Energetyka Kolejowa

PGE Energetyka Kolejowa w 2023 r. zrealizowała  inwestycje o rekordowej wysokości 1,3 mld zł. To pierwszy raz w historii tej spółki, kiedy wartość nakładów przekroczyła miliard złotych. 

- Zakup  PKP Energetyka – dzisiaj już PGE Energetyka Kolejowa - w kwietniu 2023 r. i skuteczna integracja w Grupie PGE poprzez utworzenie segmentu energetyki kolejowej, skutkują  realizacją rekordowych inwestycji w wysokości 1,3 mld zł – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - Inwestycje PGE Energetyka Kolejowa są skierowane przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznej infrastruktury kolejowej i zwiększanie udziału zielonej energii w jej zasilaniu – dodaje Dąbrowski. 
Większość środków inwestycyjnych została przeznaczona na budowę i modernizację podstacji trakcyjnych oraz kabin sekcyjnych, które są niezbędne do zagwarantowania stabilnych dostaw energii elektrycznej dla polskich kolei. Dużą część nakładów spożytkowano na przyłączanie nowych odbiorców energii elektrycznej. Na szczególną uwagę zasługują umowy o przyłączenia z PKP PLK. 

PGE Energetyka Kolejowa zawarła 39 tego typu umów na łączną kwotę 388 mln zł.
Spółce udało się także uzgodnić nowa taryfę dla energii elektrycznej - prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał stosowną decyzję zatwierdzającą 27 grudnia 2023 r. Oznacza to, że firma posiada stabilne źródło funduszy do realizacji planu inwestycyjnego w kolejnych latach. 

Zawarte w ub.r. umowy na utrzymanie trakcyjnej sieci kolejowej oraz na dostawy energii i paliw nie tylko gwarantują bezpieczeństwo energetyczne polskich kolei, ale także stanowią stabilne źródła dochodu dla firmy na najbliższe lata. W połączeniu z finansowaniem zagwarantowanym w taryfie dystrybucyjnej, pozwala to spółce na realizację kolejnych ambitnych celów transformacji energetycznej.

Na bardzo dobrą kondycję spółki istotny wpływ miało także przedłużenie umowy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi na usługi w zakresie utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej. PGE Energetyka Kolejowa będzie świadczyć usługi niezbędne dla właściwego i nieprzerwanego funkcjonowania ruchu kolejowego w Polsce przez 4 kolejne lata. W ramach umowy Spółka będzie serwisować ponad 25 tys. torokilometrów sieci trakcyjnej należącej do PKP PLK. 
Bardzo dobre wskaźniki PGE Energetyka Kolejowa odnotowała także w sektorze sprzedaży paliw. Spółka dostarcza paliwa przewoźnikom kolejowym operującym na niezelektryfikowanych odcinkach linii kolejowych. W lipcu 2023 r. uruchomiona została kolejna, 20-ta już, kolejowa stacja paliw, zlokalizowaną we Wrocławiu Głównym. Łącznie w 2023 r. PGE Energetyka Kolejowa zawarła aż 47 umów z przewoźnikami, w ramach których sprzedała 44 248 m3 paliw. Oznacza to wzrost sprzedaży o 2,38% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Równocześnie PGE Energetyka Kolejowa kontynuuje realizację programu Zielona Kolej, którego celem jest zasilanie sektora kolejowego w pełni czystą energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Najbliższy kamień milowy zakłada osiągnięcie 85-proc. udziału energii odnawialnej w całości wolumenu energii wykorzystywanej na kolei w 2030 r. 

Źródło

Skomentuj artykuł: