Ogromny zysk Orlenu. Do tego wielkie inwestycje

Zysk Orlenu w III kwartale 2023 r. wyniósł prawie 3,46 mld zł. Narastająco zysk spółki po trzech kwartałach br. przekroczył 17,1 mld zł – podał koncern w raporcie finansowym.

Zysk Orlenu w III kw. 2023 r. wyniósł prawie 3,46 mld zł, a przychody ze sprzedaży sięgnęły 75,4 mld zł, zaś koszt własny sprzedaży wyniósł prawie 63,6 mld zł. Zysk operacyjny EBIDTA według LIFO wyniósł w tym okresie 8,2 mld zł - podano w komunikacie Grupy Orlen.

Narastający zysk Orlenu po trzech kwartałach 2023 r. wyniósł przeszło 17,1 mld zł. Przychody ze sprzedaży sięgnęły ponad 260,3 mld zł, zaś koszt własny sprzedaży przekroczył 221,1 mld zł. Narastająco po dziewięciu miesiącach br. zysk operacyjny koncernu wyniósł 34 mld zł.

„Wyniki, które osiągnęliśmy w trzech kwartałach tego roku są zgodne z perspektywą wzrostu wyniku założoną w strategii i pokazują, że właściwie określiliśmy i realizujemy przyjęte kierunki rozwoju. Podjęliśmy decyzję o wejściu na nowe rynki i to przynosi wymierne efekty. Dzięki przeprowadzonym fuzjom zanotowaliśmy bardzo duży wzrost wolumenów sprzedaży detalicznej, przede wszystkim w Czechach, z których zaopatrujemy w paliwo nasze nowe stacje na Węgrzech i Słowacji” 

– powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Orlenu Daniel Obajtek.

"Tylko w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku przeznaczyliśmy na inwestycje ponad 20 miliardów złotych" - poinformował Obajtek. Zaznaczył, że to rekordowa kwota, która do końca czwartego kwartału jeszcze znacząco się zwiększy.

Zgodnie z komunikatem obszar petrochemii obciążył wynik trzeciego kwartału br. ze względu na niższy popyt na tego typu produkty. Orlen zwiększał wolumeny sprzedaży w obszarze sprzedaży detalicznej, które tylko na rynku polskim wzrosły o 9 proc. (r/r). Podkreślono, że koncern utrzymał wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie.

Przeznaczając miliardy złotych na inwestycje, koncern obniżył jednocześnie w trzecim kwartale br. zadłużenie o (-) 6,1 mld zł (r/r), a stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA kształtował się na poziomie (-) 0,08x. W efekcie skutecznie zrealizowanych połączeń z Grupą LOTOS i PGNiG oraz mocnych fundamentów finansowych ORLEN utrzymał najwyższe w historii oceny ratingowe – A3 przyznaną przez Agencję Moody’s Investors Service i „BBB+” przyznaną przez Agencję Fitch Ratings

- poinformowano.
Źródło

Skomentuj artykuł: