Paliwa pod szczególnym nadzorem. Uwaga, weszły w życie ważne zmiany podatkowe

Z początkiem maja br. weszła w życie ustawa zawierająca pakiet kilkunastu rozwiązań uszczelniających system podatku akcyzowego. Jak podkreśla resort finansów, nowe przepisy pozwolą na poprawę warunków funkcjonowania uczciwie działających przedsiębiorców i znacznie utrudnią proceder firmom działającym w tzw. szarej strefie szczególnie na rynku paliwowym.

- Rozwiązań jest kilkanaście, a najważniejsze to utrudnienie rejestracji podmiotów akcyzowych "na słupy"

- powiedział w rozmowie z ISBnews.TV wiceminister finansów Jan Sarnowski.

- Dotychczas praktyką wykonywaną przez zorganizowane grupy przestępcze było zakładanie firm obracających towarami akcyzowymi, często na dowody osobiste osób bezdomnych, ofiar kradzieży tożsamości. Od 1 maja tego rodzaju proceder będzie praktycznie niemożliwy, ponieważ pierwszy raz urzędnik będzie miał możliwość odmówienia rejestracji osobie, która chce obracać towarami akcyzowymi, jeśli będzie miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że ta osoba nie będzie w stanie prowadzić biznesu, który deklaruje

– dodał.

Jak wyjaśnił, chodzi o posiadanie przez daną osobę odpowiedniej wiedzy, doświadczenia czy infrastruktury.

- Co więcej, w ramach pakietu akcyzowego uszczelniony zostanie obrót paliwem. Zorganizowane grupy przestępcze korzystają z paliwa opałowego obciążonego niższą stawką akcyzy, które filtrują, a później przekazują na stacje benzynowe do sprzedaży jako paliwo do samochodów

– stwierdził.

Teraz kontroli paliwa pod kątem jego pochodzenia będzie dokonywać nie tylko Krajowa Administracja Skarbowa, ale również Inspekcja Handlowa.

Ważną zmianą jest wprowadzenie obowiązku składania elektronicznych deklaracji akcyzowych (z wyłączeniem tych, które są składane przez osoby fizyczne), ewidencji i innych dokumentacji w związku z obrotem wyrobami akcyzowymi. Dzięki temu skróci się czas na załatwienie sprawy zarówno z punktu widzenia urzędu jak i podatnika.

Uszczelnienie system poboru akcyzy dotyczy także alkoholu etylowego skażonego. Nowe przepisy utrudnią odzyskiwanie alkoholu etylowego z produktów zawierających w swym składzie alkohol częściowo skażony. Taki alkohol jest przez przestępców częściowo, często niewystarczająco, odkażany, a następnie służy do produkcji nielegalnych napojów alkoholowych, których konsumpcja może powodować poważne choroby.

Uszczelniony zostanie też system poboru akcyzy paliw żeglugowych. Zmiany ograniczą oszustwa w zakresie paliwa zwolnionego z akcyzy na potrzeby statków śródlądowych i rybackich, które często jest wykorzystywane do innych pojazdów. Warunkiem zwolnienia z akcyzy stanie się wpisanie statku, na którego potrzeby kupuje się paliwo, do odpowiedniego rejestru, tak aby można było zweryfikować, czy statek w rzeczywistości pływa albo jest zdolny do pływania.

Poza tym uszczelniony zostanie system poboru akcyzy od samochodów osobowych. Wdrażane przepisy utrudnią rejestrację samochodów osobowych jako ciężarowe – celem uniknięcia płacenia akcyzy.

Te i wcześniejsze działania Ministerstwa Finansów przynoszą wymierne efekty. W I kwartale br. odnotowano wzrost wpływów w przypadku niemal wszystkich podatków – wynika z szacunków opublikowanych przez resort finansów. W największym stopniu, bo o 9,2 proc. w skali roku, zwiększyły się dochody państwa z tytułu podatku VAT. Bardzo ważny jest tu obrót paliwami. Jak pokazują wyniki PKN Orlen, legalnie działające firmy zarabiają obecnie coraz więcej, co przekłada się też na wyższe podatki. Grupa Orlen, która zakończyła pierwszy kwartał br. z zyskiem operacyjnym na poziomie 2,4 mld zł i osiągnęła ok. 1,9 mld zł zysku netto. Przychody Orlenu też były imponujące - wyniosły 24,6 mld zł, mimo niższego niż w analogicznym okresie ubr. przerobu ropy o (-) 19 proc. (r/r) i spadku sprzedaży o (-) 11 proc. (r/r) oraz niższej konsumpcji paliw spowodowanej pandemią COVID-19. Koncern kontynuował jednak kluczowe inwestycje rozwojowe, na które przeznaczył 1,8 mld zł. Spółka nie zapomina też o akcjonariuszach, Zarząd PKN Orlen zarekomendował wypłatę dywidendy za 2020 r. na poziomie 3,5 zł na akcję. - Bardzo dobre wyniki finansowe, wypracowane przez Grupę Orlen w wyjątkowo trudnym otoczeniu rynkowym, potwierdzają zasadność przyjętych kierunków działania. Jednocześnie dzięki bezpiecznemu zarządzaniu finansami sprawnie funkcjonujemy i z powodzeniem realizujemy ambitne inwestycje rozwojowe. W pierwszym kwartale 2021 roku solidne wyniki wypracował segment detalu i petrochemii. Jednak szczególnie cieszą rekordowe rezultaty finansowe osiągnięte przez segment energetyki, przy znaczącym udziale Grupy Energa. To wszystko pozwala nam skutecznie dywersyfikować źródła przychodów i wzmacniać pozycję na globalnym rynku, a także wartość dla akcjonariuszy. Grupa Kapitałowa Orlen jest silna, coraz bardziej odporna na zawirowania makroekonomiczne i dobrze przygotowana na strategiczne wyzwanie, jakim jest budowa koncernu multienergetycznego – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Z danych resortu finansów wynika też, że w okresie od stycznia do marca 2021 r. dochody budżetowe państwa wyniosły w sumie 101,1 mld zł (25 proc. planu). „W okresie styczeń-marzec 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 4,9 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń- marzec 2020 r. o ok. 5,6 mld zł” – informuje Ministerstwo Finansów. Większość podatków przyniosła więcej wpływów niż w analogicznym okresie 2020 r. Największy wzrost odnotowano w przypadku VAT, gdzie dochody zwiększyły się o 9,2 proc. rok do roku (o ok. 4,1 mld zł). Niższy wzrost zanotowano w podatkach bankowym (8,9 proc. – o ok. 0,1 mld zł), PIT (7,1 proc. – o ok. 1 mld zł) oraz CIT (5,7 proc. – o ok. 0,5 mld zł). Wyjątek stanowiły podatek akcyzowy i podatek od gier – w tym przypadku w I kw. br. dochody okazały się niższe o 4,3 proc. r/r (o ok. 0,7 mld zł).

Źródło

Skomentuj artykuł: