PGE koryguje założenia niezgodne z polityką państwa

Zarząd przyjął uchwałę uchylającą aktualizację strategii Grupy PGE - poinformowała PGE Polska Grupa Energetyczna. Wyjaśniono, że decyzja spowodowana jest koniecznością zakończenia procesu powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Aktualizacja PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) poinformowała w poniedziałek w komunikacie, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej przyjął w dniu 4 września 2023 roku uchwałę uchylająca aktualizację strategii Grupy PGE.

Wyjaśniono, że decyzja spowodowana jest koniecznością zakończenia procesu powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego(NABE).

Zarząd PGE na platformie X (dawniej Twitter) tłumaczył w poniedziałek swoją decyzję tym, że aktualizacja strategii Grupy PGE, jest ściśle powiązana z powstaniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. "W związku z tym, Zarząd PGE postanowił uchylić aktualizację strategii Grupy PGE" - dodano.

NABE

"Zgodnie z rządowym programem do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego przeniesione zostaną wszystkie aktywa węglowe spółek energetycznych. Dzięki temu elektrownie konwencjonalne będą mogły przez kolejne 20 – 30 lat funkcjonować, odbierać polski węgiel i gwarantować bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej"

wskazał zarząd spółki. Podkreślił, że NABE pozwoli spółkom energetycznym zwiększyć inwestycje w zieloną energię, tak, aby przeprowadzić w Polsce sprawiedliwą transformację energetyczną, rozłożoną w czasie i z poszanowaniem interesów pracowniczych

29 sierpnia PGE informowała, że rada nadzorcza spółki zatwierdziła aktualizację Strategii Grupy PGE do 2030 roku. "Inwestycje realizowane w ramach Strategii mają być skupione na dekarbonizacji i elektryfikacji. Łączne nakłady inwestycyjne w latach 2024-2030 miały wynieść ponad 125 mld złotych" - podała wówczas spółka.

Węgiel jeszcze trochę

Czytaj więcej w tym temacie

30 sierpnia br. Ministerstwo Aktywów Państwowych wydało oświadczenie, w którym podkreśliło, że polityka energetyczna polskiego rządu realizowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) nie zakłada przyspieszenia odejścia od węgla".

Zwróciło w nim uwagę, że "stabilne funkcjonowanie sektora węglowego zabezpieczy powstająca Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego". "Ministerstwo Aktywów Państwowych oczekuje, że założenia polityki energetycznej rządu będą w praktyce realizowane przez wszystkie spółki energetyczne z udziałem Skarbu Państwa, co będzie miało także odzwierciedlenie w ich strategiach oraz działaniach inwestycyjnych" - zaznaczyło MAP.

Eksploatacja węgla

Ministerstwo przypomniało, że zgodnie z obowiązującą umową społeczną dotyczącą transformacji sektora górnictwa kamiennego ustalono terminy zakończenia eksploatacji węgla kamiennego w poszczególnych kopalniach w perspektywie do końca 2049 roku.

10 sierpnia br. spółki PGE, Tauron, Enea i Energa podpisały dokumenty zawierające podsumowanie warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa aktywów węglowych posiadanych przez te podmioty celem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Do NABE trafić mają wytwórcze aktywa węglowe kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych. Jak podano podczas konferencji ma to być 13 elektrowni o łącznej mocy zainstalowanej 23,4 GW, zatrudniających 25 tys. pracowników. Utworzenie NABE ma się odbyć w dwóch etapach. W pierwszym Skarb Państwa nabędzie od spółek: PGE, Tauron, Enea i Energa ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

Energetyka Konwencjonalna (GiEK). GiEK będzie następnie funkcjonować, jako NABE.

PGE jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma w spółce niecałe 61 proc. akcji.

Źródło

Skomentuj artykuł: