Surowce krytyczne dla dekarbonizacji i transformacji energetycznej

W obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych, dekarbonizacja oraz transformacja energetyczna stały się kluczowymi priorytetami dla wielu krajów i społeczności na całym świecie. Jednakże, realizacja tych celów wymaga nie tylko zaawansowanych technologii, ale także dostępu do kluczowych surowców niezbędnych do produkcji nowoczesnych rozwiązań energetycznych.

Odejście od stosowania paliw kopalnych nie może być procesem, który choćby i w okresie przejściowym, mógłby pozbawić społeczeństwa pełnego dostępu do energii czy też doprowadzić do obniżenia jakości życia ludzi poddanych temu procesowi. Zmiany powinny przebiegać w sposób planowany, zrównoważony oraz bezpieczny i rozłożony w czasie. Należy zdać sobie sprawę z faktu, że taka transformacja wymagać będzie znacznego zwiększenia mocy produkcyjnych czy wydobycia w obszarach, które do tej pory nie były kluczowe dla naszej cywilizacji czy gospodarki.

„Nowe technologie wytwarzania, przesyłu i magazynowania energii oraz ich nośników, a także rozwój tych już dojrzałych zwiększy zapotrzebowanie na szereg surowców określanych obecnie jako krytyczne” 

- zauważa Piotr Drozdowski, dyrektor H2POLAND & NetZero Forum.

Ten aspekt transformacji energetycznej jest jak dotąd mało dostrzegany przez większość osób, które się nią zajmują: polityków, decydentów, dziennikarzy i naukowców. Dlatego organizatorzy sesji „Surowce krytyczne dla transformacji energetycznej i dekarbonizacji” podczas H2POLAND & NetZero Forum przybliżą zagadnienia związane z dyrektywą CRM (Critical Raw Materials) i wyzwaniami w obszarze surowców krytycznych niezbędnych dla transformacji energetycznej.

Transformacja wymaga użycia, stworzenia lub przeskalowania setek nowych i istniejących technologii, w których kluczową rolę odgrywają urządzenia wykorzystujące elementy zawierające pierwiastki zaliczane do CRM. Podstawowe składniki technologiczne transformacji to między innymi: ogniwa fotowoltaiczne, elektrolizery, paliwa syntetyczne, turbiny wiatrowe, baterie czy ogniwa paliwowe.

„Chcemy zaznaczyć skalę i zasięg zjawiska zależności tych technologii od trudno dostępnych i nierównomiernie w skali świata skoncentrowanych surowców, które występują na Ziemi w ograniczonych jak na powstające potrzeby, ilościach. Bezdyskusyjnie CRM są niezbędne do procesu transformacji. Jednak wysoce dyskusyjne jest, czy nasze bezpieczeństwo energetyczne nie będzie mocno zachwiane przez obecnie rozpoznane źródła surowców” 

- zaznacza prof. UAM dr hab. Robert E. Przekop.

Jasnym jest więc, że kwestia zarządzania surowcami krytycznymi będzie miała kluczowe znaczenie dla całej transformacji i jest jednym z najpoważniejszych wyzwań najbliższych lat.

„Na tematy tych zagadnień będziemy dyskutować podczas H2POLAND & NetZero Forum w dniach 24-25 kwietnia w Poznaniu” 

- dodaje R. Przekop.

W ramach tego wydarzenia będzie można posłuchać specjalistów z zakresu odzysku, recyklingu, wydobycia, produkcji oraz bezpieczeństwa strategicznego surowców krytycznych dla dekarbonizacji i transformacji energetyczne oraz wziąć udział w dyskusji.

Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND oraz Środkowoeuropejskie Forum Dekarbonizacji NetZero odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 24-25 kwietnia 2024 roku.

 

Skomentuj artykuł: