Zakup energii elektrycznej – czym należy się kierować?

Przedsiębiorcy mogą kupować energię elektryczną zgodnie z modelem, który najbardziej odpowiada ich potrzebom. Czynniki, które powinna wziąć pod uwagę każda z firm są jednak wspólne. Istotna jest zarówno cena, warunki umowy – ale coraz bardziej również kwestie związane z ochroną środowiska.

Zakup energii elektrycznej przez przedsiębiorców powinien być poprzedzony odpowiednio przygotowaną strategią zakupową – uwzględniającą zarówno profil zużycia energii, efektywność energetyczną firmy czy identyfikację potrzeb. Pozwala to na dostosowanie planu zakupu do oczekiwań, a w efekcie może pomóc również w optymalnym wykorzystaniu energii, jak i kontrolowaniu kosztów.

– Cena energii elektrycznej jest jednym z głównych czynników, które klient zwykle bierze pod uwagę. Dobrym rozwiązaniem może okazać się porównanie cen oferowanych przez różnych sprzedawców w celu znalezienia konkurencyjnej oferty 

– dodaje Katarzyna Dąbrowska, Sales Executive w Ignitis Polska. 

– W wyborze oferty poza ceną należy uwzględnić również inne czynniki. Klient powinien dokładnie zapoznać się z warunkami umowy oferowanej przez sprzedawcę. Ważne są m.in. okres umowy, warunki jej rozwiązania, ewentualne kary za przedwczesne rozwiązanie czy możliwość renegocjacji warunków w przyszłości. Niektórzy sprzedawcy oferują dodatkowe usługi lub korzyści, takie jak programy lojalnościowe, konsultacje, wsparcie techniczne lub analityczne, czy też dostęp narzędzi do monitorowania zużycia energii 

– dodaje Katarzyna Dąbrowska.

Warto wskazać, że cena energii może się różnić zależnie od modelu zakupu. Przykładowo, aktualnie na rynku spotowym na kształtowanie się cen może mieć wpływ rosnąca liczba instalacji fotowoltaicznych w systemie energetycznym. Tym samym duża ilość PV może generować nadwyżki energii elektrycznej w okresach, gdy generacja jest wyższa niż popyt. Natomiast zwiększona podaż energii może wpływać na obniżenie cen energii w tym okresie. To jednocześnie sektor bardzo zależny od warunków atmosferycznych.

– Wraz z polityką klimatyczną coraz ważniejszą rolę odgrywają odnawialne źródła energii. Sprzedawcy tym samym często informują o swoim miksie energetycznym i certyfikatach potwierdzających zielone źródła energii. Klienci Ignitis Polska mają możliwość zniwelowania śladu węglowego poprzez nabycie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej. Stanowią one istotny element budowy zrównoważonego rynku energii i ważne narzędzie dla firm, chcących realizować odpowiedzialną strategię. Obecnie dużą popularnością cieszą się również kontrakty długoterminowe

 – dodaje Katarzyna Dąbrowska, Sales Executive w Ignitis Polska.

Wśród obszarów wpływu przedsiębiorstw na środowisko ujętych w taksonomii, istotne miejsce zajmują te związane z wpływem na klimat, emisją dwutlenku węgla, śladem węglowym produktów, energią odnawialną. Dla wielu przedsiębiorstw, szczególnie produkcyjnych i energochłonnych, zakup zielonej energii jest więc decyzją strategiczną, warunkiem utrzymania konkurencyjności i możliwości działania oraz finansowania. Tym samym korzystanie z energii pochodzącej z OZE staje kryterium oceny, a nawet warunkiem udziału w postępowaniach zakupowych.

Skomentuj artykuł: