PMI: Jest wzrost, ale daleko do zmian

Lekka poprawa nastrojów wśród badanych firm prawdopodobnie wynika z dużo lepszych oczekiwań inflacyjnych zarówno po stronie producentów, jak i konsumentów – ocenił ekspert Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka w komentarzu do wskaźnika PMI S&P Global.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce we wrześniu wyniósł 43,9 pkt. wobec 43,1 pkt. w sierpniu - podał S&P Global w poniedziałek.

W ocenie eksperta Konfederacji Lewiatan Mariusza Zielonki przemysł nadal doświadcza spadku nowych zamówień

- Należy oczekiwać, że produkcja przemysłowa odnotuje kolejny spadek we wrześniu. Szczególnie, że firmy nadal raportują dość znaczący spadek popytu krajowego, jak i zagranicznego - uważa Zielonka.

- To wszystko przybliża nas coraz bardziej do kolejnego ujemnego wyniku dla PKB w III kwartale tego roku - dodał.

Credit Agricole: Wciąż daleko do odbicia

Eksperci z Credit Agricole zauważyli, że wynik na poziomie 43,9 pkt. jest powyżej oczekiwań rynku (43,7 pkt.) i jednocześnie poniżej prognoz banku (45,0 pkt.). Wskazali, że indeks od 17 miesięcy pozostaje poniżej granicy 50 pkt., oddzielającej wzrost od spadku aktywności.

Ekonomiści zauważyli, że mimo odnotowanego we wrześniu wzrostu składowych indeksu dla bieżącej produkcji i nowych zamówień, w tym zamówień eksportowych, pozostają one "wyraźnie poniżej granicy 50 pkt.", co wskazuje na utrzymujące się "wysokie tempo spadku aktywności w przetwórstwie". Dodali, że aktywność ta w pewnym stopniu podtrzymywana jest przez realizację zaległości produkcyjnych, które we wrześniu obniżyły się 15 miesiąc z rzędu. Zaznaczyli jednak, że tempo ich spadku systematycznie spowalnia w ostatnich miesiącach.

"Może to świadczyć o tym, że bufor ten stopniowo się wyczerpuje. Z drugiej strony, część firm w obawie przed przeciągającym się spadkiem zamówień może ostrożniej sięgać po ten bufor, chcąc aby wystarczył on na dłużej"

 – stwierdzili eksperci.

Ich zdaniem słabnąca aktywność w przetwórstwie znajduje także odzwierciedlenie w utrzymującym się "silnym spadku" cen dóbr pośrednich i finalnych, przy czym "jego tempo obniżyło się we wrześniu". Dodali, że jednocześnie utrzymujące się "wysokie tempo spadku aktywności sprzyja przyspieszeniu procesów restrukturyzacyjnych".

PKO BP: Najgłębsze spowolnienie za nami

"Wskaźnik koniunktury PMI w przetwórstwie we wrześniu wzrósł do 43,9 pkt. z 43,1 pkt. w sierpniu, tj. powyżej oczekiwań (PKO: 43,1 pkt; konsensus: 43,5 pkt). Etap najgłębszego spowolnienia może być już za nami, biorąc pod uwagę, że PMI jest najwyższy od 3 miesięcy, a wskaźnik prognozowanej produkcji na kolejne 12 miesięcy jest najwyższy od marca 2023" - poinformowali analitycy departamentu analiz ekonomicznych PKO Banku Polskiego w swoim komentarzu.

Jak dodali, wskaźnik produkcji w perspektywie 12 miesięcy wzrósł istotnie względem sierpnia, a jego poziom był jednym z najwyższych od wybuchu wojny w Ukrainie.

Ich zdaniem, wskaźnik PMI nadal sygnalizuje pogorszenie warunków działalności produkcyjnej, choć w coraz słabszej skali. Zwrócili jednocześnie uwagę, że liczba nowych zamówień obniżała się 19. miesiąc z rzędu, zarówno w odniesieniu do zamówień krajowych, jak i eksportowych, choć skala tego spadku systematycznie hamuje.

Źródło

Skomentuj artykuł: