Połowa Polski ma potencjał geotermalny

O korzyściach z geotermii dla klimatu, ale także dla mieszkańców Podhala mówiła minister Anna Moskwa podczas uroczystego jubileuszu 30-lecia PEC Geotermia Podhalańska S.A. W obchodach wzięli udział także wiceministrowie klimatu i środowiska: Edward Siarka i Piotr Dziadzio. Głównym punktem programu było podpisanie umowy o dofinansowanie w formie dotacji na kolejny odwiert geotermalny pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a spółką.

- 30 lat Geotermii Podhalańskiej to jest 30 lat zasług dla geotermii polskiej. Kiedy odwiedzamy inne geotermie to słyszymy, że oglądali Geotermię Podhalańską i wiedzą, że to działa, wiedzą jak budować akceptację społeczną – powiedziała minister Anna Moskwa. - 50% Polski ma potencjał geotermalny. Udzielamy dofinansowania zainteresowanym samorządom i nie spoczniemy, póki nie wykorzystamy tego potencjału – dodała szefowa resortu klimatu i środowiska.

Podczas jubileuszu głos zabrał także wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio: - Chciałem serdecznie pogratulować tych lat działalności wszystkim pracownikom. Geotermia Podhalańska prężnie i efektywnie się rozwija – to ogromna wartość dla naszego kraju. Swoje słowa uznania pragnę skierować do naukowców i inwestorów geotermii za ich niestrudzoną determinację do rozwijania tej dziedziny – podkreślił wiceminister Piotr Dziadzio.

- Dzisiaj, kiedy zastanawiamy się, w jaki sposób rozwiązać problemy na przykład polskiego ciepłownictwa, jednym z kierunków, który daje duże szanse dla tej dziedziny, jest właśnie geotermia. Jeśli te zasoby będziemy umieli dobrze wykorzystać to jest gwarancja, że dostarczymy ludziom tanie ciepło – zaznaczył, podczas swojego wystąpienia, wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

Jubileusz stał się także okazją do podpisania umowy o dofinansowanie w formie dotacji projektu pn.: „Rozbudowa systemu geotermalnego poprzez wiercenie nowego otworu produkcyjnego Bańska PGP-7, dostawę i montaż wymienników ciepła na Ciepłowni Geotermalnej oraz budowę przyłączy i sieci ciepłowniczych w celu zwiększenia mocy i wykorzystania odnawialnych źródeł energii” w ramach programu priorytetowego, ogłoszonego przez NFOŚIGW. Uroczystego podpisania umowy dokonali: Artur Michalski, Prezes NFOŚiGW oraz Wojciech Ignacok, Prezes Zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A.

W dobie budowania bezpieczeństwa energetycznego projekt wykorzystania energii geotermalnej staje się ważnym elementem w polskiej transformacji energetycznej.

Będąc na Podhalu, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa odwiedziła także miejsce robót geologicznych w gminie Szaflary, gdzie powstaje, mogący liczyć nawet 7 kilometrów, odwiert geotermalny. Odwiert w Szaflarach ma na celu m.in. ustalenie zasobów wód termalnych. Jego wiercenie rozpoczęło się w kwietniu 2023 r., a kwota dotacji na realizację tego przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie ponad 100 mln zł. Prace badawcze w odwiercie dostarczą ważnych informacji o budowie geologicznej terenu oraz o warunkach hydrogeologicznych i geotermalnych niecki podhalańskiej. Wykonanie otworu Bańska PGP-4 oraz ujęcie w nim wód termalnych pozwoli dodatkowo dołączyć mieszkańców kolejnych miejscowości na Podhalu do geotermalnej sieci ciepłowniczej. Gorące wody geotermalne będą wykorzystywane do ogrzewania lokalnych budynków.

Skomentuj artykuł: