Etykietowanie wina po nowemu

Od 8 grudnia br. zaczną obowiązywać nowe unijne przepisy dotyczące etykietowania wina w zakresie wykazu składników i informacji o wartości odżywczej. Obowiązek podawania tych danych szczegółowych będzie dotyczył wszystkich win i aromatyzowanych produktów sektora wina wprowadzanych do obrotu w Unii Europejskiej.

Nowe prawo dopuszcza możliwość poinformowania konsumenta o składnikach wina i jego wartości odżywczej za pomocą środków elektronicznych wskazanych na etykiecie, np. przy użyciu kodu QR. Pozwoli to przedsiębiorcom na większą elastyczność i łatwe wprowadzanie zmian na opakowaniach. Jeżeli podmiot zdecyduje się podać wykaz składników za pomocą środków elektronicznych, oznaczenie substancji alergennych obecnych w produkcie będzie musiało znajdować się bezpośrednio na opakowaniu. W takim przypadku przedsiębiorca musi pamiętać, że elektroniczne etykiety nie mogą zawierać dodatkowych treści do celów sprzedażowych lub marketingowych, jak również nie można gromadzić ani śledzić danych użytkownika. 

Aby uwzględnić szczególne cechy win i metody ich produkcji, UE określiła zasady dotyczące podawania wykazu składników wina. Mają one zastosowanie w przypadku, gdy składniki wina podane są bezpośrednio na etykiecie, a także jeśli wykaz składników jest podany za pomocą środków elektronicznych. Dla aromatyzowanych produktów sektora wina zostaną wydane szczegółowe regulacje określające sposób oznaczania składników w oznakowaniu tych wyrobów.

Jeśli podmiot zamierza podać informację o wartości odżywczej za pomocą środków elektronicznych, na opakowaniu będzie musiał wskazać wartość energetyczną wina za pomocą symbolu „E” oznaczającego energię. W takim przypadku informacji o wartości odżywczej na e-etykiecie nie można prezentować wraz z innymi informacjami przeznaczonymi do celów sprzedaży lub marketingu, a także niedozwolone jest gromadzenie ani śledzenie danych użytkownika. 

Obowiązek dostosowania informacji na etykietach, w zakresie wykazu składników i wartości odżywczej, będzie mieć zastosowanie od 8 grudnia 2023 r. zarówno do win, jak i aromatyzowanych produktów sektora wina. Wyroby, które zostały wyprodukowane przed tą datą, mogą być w dalszym ciągu wprowadzane do obrotu, zgodnie z wymogami dotyczącymi etykietowania obowiązującymi przed 8 grudniem br., aż do wyczerpania zapasów. 

Przewodnik dotyczących nowych przepisów

KE pracuje nad wytycznymi dotyczącymi nowych wymagań w zakresie etykietowania wina. Dokument ten będzie zawierał pytania i odpowiedzi, w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z wdrażaniem nowych przepisów. Przewodnik zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej również w języku polskim. 

Skomentuj artykuł: