RPP. Najbliższa zmiana stóp w marcu?

Dziś Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła, że utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Decyzja ta nie zaskoczyła analityków. - Tak naprawdę dopiero w marcu Rada wróci do podejmowania jakiś decyzji kierunkowych - ocenia Mikołaj Raczyński z Portu.

„W dniach 8-9 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie” – poinformował dzisiaj bank centralny.

NBP wskazał, że stopa referencyjna nadal będzie wynosić 5,75 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa - 6,25 proc., stopa depozytowa - 5,25 proc. Według informacji banku centralnego, stopa redyskontowa została utrzymana na poziomie 5,80 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli nadal będzie wynosić 5,85 proc. w skali rocznej.

RPP w ubiegłym roku dwukrotnie obniżyła stopy procentowe. We wrześniu o 0,75 pkt. bazowych oraz w październiku o 0,25 pkt. proc. W efekcie stopy NBP spadły o 1 pkt. proc., np. główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, spadła z 6,75 proc. do poziomu obecnego.

Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami analityków, którzy również spodziewali się utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. 

- Tak naprawdę dopiero w marcu Rada wróci do podejmowania jakiś decyzji kierunkowych. Wtedy zmierzy się z dylematem czy obniżać dalej stopy procentowe w obliczu spadku bieżącej dynamiki inflacji poniżej obecnego poziomu stóp czy jednak przeczekać ten okres w kontekście oczekiwanego wzrostu inflacji w dalszej części roku. Dla mnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się utrzymywanie przez RPP stóp bez zmian przez większość, bądź nawet i cały 2024 rok, ale wiele tutaj będzie zależało od tego jak zachowają się ceny na początku roku w kontekście waloryzacji wielu świadczeń i podwyżek płac 

skomentował decyzję Mikołaj Raczyński, dyrektor zarządzający platformy Portu.

Rada Polityki Pieniężnej wskazała także, że "w najbliższych miesiącach roczna dynamika CPI prawdopodobnie istotnie spadnie, przy czym spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy". RPP zwróciła uwagę na niepewność co do wysokości inflacji w dalszych częściach roku.

"(...) kształtowanie się inflacji w kolejnych kwartałach obarczone jest niepewnością, w tym związaną z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce. W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie" – stwierdzono w komunikacie.

Skomentuj artykuł: